“Meer voordenken”

Thomas Rau – ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair

Key note speaker Thomas Rau schudde het gezelschap in Helmond op welsprekende en meeslepende wijze wakker. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Dat vergt niet alleen nadenken, zo hield hij zijn ademloze publiek voor: we moeten veel meer gaan ‘voordenken’.

Rau is de ondernemer die ‘Light as a Service’ (‘Pay per Lux’) bedacht, waarbij geen lampen meer worden verkocht, maar waarbij verlichting wordt aangeboden als dienst. Het is een van de vele voorbeelden van oorspronkelijk en vrij denken die Rau zijn toehoorders meegaf. Als we met onze samenleving echt stappen willen maken naar een nul-footprint en naar een circulaire economie, dan is dat ‘voordenken’ volgens Rau essentieel.

Consequenties van beslissingen

“We moeten veel meer overwegen wat de consequenties zijn van onze beslissingen. Wat doen we wel en wat doen we niet? Bewustzijn van de gevolgen is essentieel”, sprak Rau, die refereerde aan de aanpak van Indiaanse stamhoofden die zich bij belangrijke vraagstukken opsloten en pas een oordeel velden als zij de gevolgen voor de komende zeven generaties konden overzien.

Een ander kernpunt in het bevlogen en met voorbeelden doorspekte verhaal van Rau was dit: “Als wij de realiteit willen veranderen, dan moeten wij de verdienmodellen veranderen.” Rau ziet bij heel veel producten mogelijkheden om dat te doen. Om niet het bezit centraal te stellen, maar het gebruik. “Elk product kan een service worden. Dat wordt bewezen met ‘Light as a service’, dat gebruikers feitelijk geen lampen meer levert, maar licht”, waarop hij uiteenzette hoe een lampenfabrikant volgens dit concept 32 procent energie kon besparen op de opwekking van licht. Soortgelijke mogelijkheden presenteerde Rau voor wasmachines, tuingereedschappen en – natuurlijk – auto’s. ‘Cars as a service’, van bezit naar gebruik! In de woorden van Rau: “Eigendom blokkeert innovatie”.

Madaster en ‘Soil as a service’

Het wervelende betoog bracht Rau in sneltreinvaart op tal van onderwerpen. Van het Madaster (zijn idee voor een soort ‘kadaster’ voor materialen), naar een ‘turnaround terminal’ op Schiphol, waarin vliegtuigen op een draaischijf langs verschillende afhandelpunten (schoonmaak, catering, brandstof) gaan. Van de Universele Verklaring van de Materiaalrechten en ‘Soil as a Service’ tot Rau’s gezondheidsklachten na het rijden in elektrische auto’s. Interessant was dat tijdens de discussie na de presentatie bleek dat Rau had ontdekt dat elektrische auto’s veel meer straling afgeven aan de inzittenden dan tot dusver werd gedacht.

Rau had tot slot nog een bemoedigende gedachte voor iedereen in de zaal die zich bezighoudt met recycling en in het bijzonder met autodemontage: “U bent geen sloper. U bent een ‘remonteur’ van waarde!”

Download the slideshow

Thomas Rau

Ondernemer, architect, innovator

Thomas Rau (1960) is een radicale denker op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelaar van groene businessmodellen. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de grondstoffen schaarste. Hij staat jaarlijks hoog genoteerd in de Duurzame 100 van dagblad Trouw en werd nummer 1 in de ABN Amro Duurzame 50 2018.

“Roep auto’s terug om ze smart en green te maken”

Mandy Willems
Senior Program Consultant Rijkswaterstaat

Tijdens een dag als deze werd de vraag nadrukkelijk gesteld: welke innovaties kunnen wij samen aanjagen als bijdrage aan de circulaire economie? “Een retrofit terugroepactie”, zo stelde Mandy Willems van Rijkswaterstaat voor.

In een toelichting excuseert Wendy zich later: “Ere wie ere toekomt: het is een idee van een collega. De gedachte was ingegeven door acties van fabrikanten die tijdens een terugroepactie problemen met auto’s voorkomen door een onderdeel te controleren of aan te passen. Zo’n actie kan ook anders worden ingezet: maak van domme auto’s smart auto’s.”

 

''Kan modern motormanagement oudere auto’s zuiniger maken?”

 

“Denk aan alle ICT die in moderne auto’s zit, zoals de veiligheidsvernieuwingen. Het moet toch mogelijk zijn om zulke vernieuwingen ook tijdens grote retrofit terugroepacties massaal te installeren in oudere auto’s? Langs dezelfde lijn redenerend: kan moderne motormanagement technologie ook oudere auto’s zuiniger maken? Fabrikanten die tijdens zo’n goed geplande terugroep zulke vernieuwingen realiseren, maken die auto’s een stukje groener en duurzamer. Haal een auto van tien jaar terug en maak ‘m smart en green.