Skip to content

Wetten en regels rond autorecycling

IMG_7811

Besluit beheer autowrakken (Bba)

Met het Besluit beheer autowrakken geeft de Nederlandse overheid invulling aan Europese richtlijnen voor milieuverantwoorde verwerking van autowrakken. Een belangrijke bepaling hierin is dat ten minste 95% van een auto nuttig moet worden hergebruikt. Dat percentage bestaat uit twee componenten. Ten minste 85% moet worden hergebruikt of als materiaal worden gerecycled, en voor nog eens 10% moet een nuttige toepassing worden gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van verbranding met energieterugwinning.

Het Besluit beheer autowrakken stelt strikte eisen aan:

  • Afgifte, inname en verwerking van autowrakken en de bijbehorende financiering
  • Voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen
  • Codering van materiaalaanduiding
  • Jaarlijkse verslaglegging

De volledige regelgeving staat op de site van de overheid. 

HKS Amsterdam Rob van der Linden ARN

Landelijk afvalbeheerplan LAP3

In het Landelijk afvalbeheerplan LAP3 is vastgelegd hoe met verschillende afvalstoffen in Nederland moet worden omgegaan. Daarin staat bijvoorbeeld welke minimumstandaarden gelden voor de verwerking. Voor aandrijfbatterijen en startaccu’s is er een sectorplan. In dat plan is het afvalbeleid van het LAP3 vertaald naar de verschillende afvalstromen, waaronder die afkomstig zijn van afgedankte auto’s.

Europese wetgeving

In de Europese richtlijn 2006/66/EG zijn de EU-voorschriften over de omgang met batterijen en accu’s vastgelegd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.