Skip to content

Regels voor het vervoer van batterijen

Voor het vervoer van batterijen gelden strikte eisen, vastgelegd in de ADR, de internationale overeenkomst voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarin is onder meer opgenomen waaraan verpakkingen voor het vervoer moeten voldoen. ARN werkt met inzamelbedrijven voor batterijen die voldoen aan de ADR-eisen.

Regels voor de opslag van batterijen

Voor het opslaan van aandrijfbatterijen is de huidige regelgeving onvoldoende duidelijk. Momenteel wordt gewerkt aan de zogeheten PGS37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) met regels voor de opslag van batterijen, die in 2022 klaar moet zijn. In wetgeving gaat naar de PGS37 verwezen worden.

_MG_7935 - omgang met batt

Landelijk afvalbeheerplan LAP3

In het Landelijk afvalbeheerplan LAP3 is vastgelegd hoe met verschillende afvalstoffen in Nederland moet worden omgegaan. Daarin staat bijvoorbeeld welke minimumstandaarden gelden voor de verwerking. Voor aandrijfbatterijen en startaccu’s is er een sectorplan. In dat plan is het afvalbeleid van het LAP3 vertaald naar de verschillende afvalstromen, waaronder die afkomstig zijn van afgedankte auto’s.

Europese wetgeving

In de Europese richtlijn 2006/66/EG zijn de EU-voorschriften over de omgang met batterijen en accu’s vastgelegd.

_MG_7971 - omgang met batt

Demontage van een voertuig met hoog-voltage batterij

Het demonteren van een voertuig met een hoog-voltage, oftewel aandrijfbatterij vraagt specifieke kennis. ARN heeft samen met Innovam daarvoor de training ‘Veilig demonteren van e-voertuigen’ ontwikkeld. Voor de demontage van afgedankte auto’s gelden uitgebreide regels. Zie daarvoor: Wetten en regels rond autorecycling.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.