Skip to content

Visie en missie

ARN staat voor autorecycling – op de meest duurzame manier.
En dat doen we samen met alle partijen binnen de branche.

Sloperij Jan Pronk Bas-Timmermans

Missie

Zorgen dat zowel nu als op de lange termijn minimaal de wettelijke doelstellingen voor voertuig- en batterijrecycling op verantwoorde wijze en tegen aanvaardbare kosten worden behaald.

Visie

Recycling van gemotoriseerde voertuigen draagt bij aan de circulaire economie zonder schade voor milieu en leefomgeving. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk.

Lange termijn ambitie
Wij willen zorgen dat richting 2050 de keten stapsgewijs, mede door ons toedoen, het hergebruik en de recycling van  gemotoriseerde voertuigen zelf geheel verzorgt, de kennis daarover deelt en daarover rapporteert. En daarmee zelf in staat is om recyclingdoelen te blijven behalen.

Scenario voor een duurzame toekomst

De snelle veranderingen in de automotive sector zorgen voor nieuwe uitdagingen bij de recycling. Ook bij elektrische auto’s en bij batterijen is het streven om hoge recyclingpercentages te bereiken. En we kijken verder naar de toekomst. ARN heeft daarvoor scenario’s laten uitwerken met schetsen voor de ‘conventional car’, de ‘connected car’ en de ‘circular car’. De scenario’s geven geen blauwdrukken, maar zijn vooral bedoeld ter inspiratie. 

De ‘conventional car’ is de auto met een verbrandingsmotor, maar ook met steeds meer lichte componenten die van plastic zijn gemaakt en daardoor lastiger te recyclen. In dit scenario lopen recyclingbedrijven tegen hun grenzen aan.

Bij de ‘connected car’, uit het tweede scenario, neemt de digitalisering een enorme vlucht. Deze smart auto’s, die op batterijen rijden, maken digitale verbindingen met de omgeving. Er komen meer mogelijkheden om auto’s te delen of een abonnement te nemen. Autofabrikanten zien steeds meer het belang dat een auto gemakkelijk te recyclen is en zorgen daar ook voor, al leidt de vele elektronica ook tot extra afval. Aanpassingen zullen nodig zijn bij de demontage en recycling. Daarvoor zoekt ARN samen met partners de beste oplossingen.

Het derde scenario gaat over de ‘circular car’. Dat zijn circulaire auto’s waarvan de onderdelen en materialen volledig kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Circulaire auto’s zijn er nog niet, maar lijken een logische stap in de toekomst. De auto’s zijn deels gemaakt van bioplastics, die goed te recyclen zijn. Maar ook voor zulke auto’s zal het recyclingproces anders zijn. Daarom denkt ARN samen met de partners al na over de toekomst. De ambitie blijft om tot een zo volledig mogelijke recycling te komen.

Partnerschap in recycling

Voor een optimale autorecycling blijven we bij ARN nauw samenwerken met importeurs, tussenhandelaren, inzamel- en demontagebedrijven, shredder- en verwerkingsbedrijven.

ecological car, snail over a car mirror, electric car concept

Gelijk speelveld

We zetten ons in voor een gelijk speelveld voor iedereen, dat betrouwbaar en transparant is. Buiten de keten zoekt ARN naar samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven om te komen tot innovaties voor recyclingtechnieken en materialen.

Verantwoorde en optimale recycling

De veranderingen in de automotive sector gaan snel. Door technische innovaties wordt steeds meer mogelijk en levert recycling steeds meer op. De uitdaging is om ook in een toekomst waarin auto’s snel complexer worden verantwoorde en optimale recycling te blijven faciliteren.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.