Skip to content

Onze
activiteiten

De kernactiviteit van ARN is het geven van uitvoering aan de wettelijke eisen van het besluit beheer autowrakken en het besluit beheer batterijen. Dit namens de bij ARN aangesloten importeurs die hier als producent verantwoordelijk voor zijn.

IMG_7811

Inzameling sloopauto's en batterijen

ARN organiseert de inzameling van sloopauto’s en batterijen. Er is een landelijk netwerk van inleverpunten met altijd een bedrijf bij u in de buurt. Lees meer over hoe de inzameling van afgedankte auto’s en batterijen georganiseerd is.
Onze activiteiten

Onderzoek en innovatie

ARN maakt gebruik van onderzoek naar innovaties bij autorecycling. Welke nieuwe producten kunnen uit afvalstoffen worden gemaakt? Hoe zit het met de CO2-voetafdruk, en kunnen de processen nog duurzamer worden? Lees meer over research bij autorecycling.
Onze activiteiten

Kwaliteitszorg en monitoren

Autorecycling kan niet zonder kwaliteitszorg. Door het monitoren van schakels en processen kunnen we de kwaliteit bewaken. Welke processen kunnen we verbeteren? Is de kwaliteit van gescheiden stoffen goed genoeg om nieuwe producten te maken? Lees meer over hoe ARN samen met de partners de recyclingprocessen optimaliseert.
Onze activiteiten

Landelijk recyclingnetwerk

Ongeveer driehonderd bedrijven maken deel uit van het landelijk recyclingnetwerk. ARN is initiator van het netwerk, dat bestaat uit demontage-, shredder-, recycling- en andere verwerkingsbedrijven. 
Onze activiteiten

Trainingen en cursussen

ARN organiseert samen met Innovam praktijkcursussen. Bijvoorbeeld over het demonteren van een elektrische auto, welke regels daarvoor gelden en wat er verder bij komt kijken. Lees hier hoe je je kennis goed kunt bijhouden.