Skip to content

Video batterijrecycling

Ontdek hoe efficiënt we in Nederland batterijen een tweede leven geven of recyclen.

Video batterijrecycling

Ontdek hoe efficiënt we in Nederland batterijen een tweede leven geven of recyclen.

Batterij aanmelden

Regel eenvoudig het aanmelden van een aandrijfbatterij voor recycling.

Batterij aanmelden

Regel eenvoudig het aanmelden van een aandrijfbatterij voor recycling.

Storingsformulier

Met dit formulier kunt u een storing melden aan uw HAMER, SEDA of droogleginstallatie.

Storingsformulier

Met dit formulier kunt u een storing melden aan uw HAMER, SEDA of droogleginstallatie.

Declaraties

ARN vergoedt een aantal zaken voor de aangesloten autodemontagebedrijven. Onder meer op het gebied van KZD, trainingen en de EV-veiligheidset. Om de declaratie hiervan voor de autodemontagebedrijven te vereenvoudigen, is een online formulier gemaakt.

Declaraties

ARN vergoedt een aantal zaken voor de aangesloten autodemontagebedrijven. Onder meer op het gebied van KZD, trainingen en de EV-veiligheidset. Om de declaratie hiervan voor de autodemontagebedrijven te vereenvoudigen, is een online formulier gemaakt.

De mensen achter ARN

Maak kennis met alle medewerkers van Auto Recycling Nederland in Breukelen

De mensen achter ARN

Maak kennis met alle medewerkers van Auto Recycling Nederland in Breukelen

Trainingen en cursussen

Samen met opleidingsinstituut Innovam ontwikkelt ARN trainingen voor mensen die in de autorecyclingsector werken. Demontage- en recyclingmedewerkers kunnen zo hun kennis en competenties op peil houden.

Trainingen en cursussen

Samen met opleidingsinstituut Innovam ontwikkelt ARN trainingen voor mensen die in de autorecyclingsector werken. Demontage- en recyclingmedewerkers kunnen zo hun kennis en competenties op peil houden.

Monitoring en kwaliteitszorg

Belangrijke taken van ARN zijn kwaliteitsbewaking en het monitoren van de recyclingprocessen en de schakels daarin. ARN en ketenpartners monitoren de processen ook op duurzaamheid.

Monitoring en kwaliteitszorg

Belangrijke taken van ARN zijn kwaliteitsbewaking en het monitoren van de recyclingprocessen en de schakels daarin. ARN en ketenpartners monitoren de processen ook op duurzaamheid.

Onderzoek en innovatie

Dankzij innovaties worden de autorecyclingprestaties steeds beter. ARN laat onderzoek doen naar de recycling van nieuwe stoffen en het optimaliseren van processen.

Onderzoek en innovatie

Dankzij innovaties worden de autorecyclingprestaties steeds beter. ARN laat onderzoek doen naar de recycling van nieuwe stoffen en het optimaliseren van processen.

Resultaten autorecycling

Als een auto naar het autodemontagebedrijf gaat, wordt maar liefst 98,7% van het gewicht hergebruikt, gerecycled of voor een nuttige toepassing ingezet.

Resultaten autorecycling

Als een auto naar het autodemontagebedrijf gaat, wordt maar liefst 98,7% van het gewicht hergebruikt, gerecycled of voor een nuttige toepassing ingezet.

Resultaten batterijrecycling

In 2021 hebben meer dan tachtig importeurs meegedaan aan het collectieve inname- en recyclingsysteem, het ARN Beheerplan.

Resultaten batterijrecycling

In 2021 hebben meer dan tachtig importeurs meegedaan aan het collectieve inname- en recyclingsysteem, het ARN Beheerplan.

Wetten en regels over recycling van batterijen

Met het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb) geeft de overheid invulling aan Europese richtlijnen voor de omgang met batterijen en accu’s. Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking zijn hierin vastgelegd.

Wetten en regels over recycling van batterijen

Met het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb) geeft de overheid invulling aan Europese richtlijnen voor de omgang met batterijen en accu’s. Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking zijn hierin vastgelegd.

Wetten en regels rond autorecycling

Met het Besluit beheer autowrakken geeft de Nederlandse overheid invulling aan Europese richtlijnen voor milieuverantwoorde verwerking van autowrakken. Ten minste 95% van een auto moet worden hergebruikt.

Wetten en regels rond autorecycling

Met het Besluit beheer autowrakken geeft de Nederlandse overheid invulling aan Europese richtlijnen voor milieuverantwoorde verwerking van autowrakken. Ten minste 95% van een auto moet worden hergebruikt.

De rol van ARN

Samen met bedrijven in de recyclingketen zorgt ARN ervoor dat ten minste 95% van het gewicht van een auto nuttig wordt hergebruikt. We geven uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid van importeurs.

De rol van ARN

Samen met bedrijven in de recyclingketen zorgt ARN ervoor dat ten minste 95% van het gewicht van een auto nuttig wordt hergebruikt. We geven uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid van importeurs.

De opdracht

Al ruim 25 jaar is ARN aanjager van autorecycling in Nederland. We faciliteren en rapporteren en we zijn de spil in een netwerk van importeurs, demontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven.

De opdracht

Al ruim 25 jaar is ARN aanjager van autorecycling in Nederland. We faciliteren en rapporteren en we zijn de spil in een netwerk van importeurs, demontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven.

Duurzaamheidsverslag

In 2021 is het ARN samen met de partners gelukt 98,7% van het gewicht van een sloopauto nuttig te hergebruiken. Ook bij batterijen ligt het recyclingpercentage van meer dan 70% ruim boven de wettelijke normen.

Duurzaamheidsverslag

In 2021 is het ARN samen met de partners gelukt 98,7% van het gewicht van een sloopauto nuttig te hergebruiken. Ook bij batterijen ligt het recyclingpercentage van meer dan 70% ruim boven de wettelijke normen.

Wat er gebeurt er met een sloopauto?

Een afgedankte auto doorloopt een heel proces: van het inleveren van de auto, de demontage, de vermaling van het wrak en de scheiding van materialen tot nieuwe toepassingen.

Wat er gebeurt er met een sloopauto?

Een afgedankte auto doorloopt een heel proces: van het inleveren van de auto, de demontage, de vermaling van het wrak en de scheiding van materialen tot nieuwe toepassingen.

Wat gebeurt er met batterijen?

Steeds meer elektrische auto’s betekent ook steeds meer afgedankte batterijen. ARN zamelt zowel lithium-ion startaccu's als aandrijfbatterijen in.

Wat gebeurt er met batterijen?

Steeds meer elektrische auto’s betekent ook steeds meer afgedankte batterijen. ARN zamelt zowel lithium-ion startaccu’s als aandrijfbatterijen in.