Skip to content

Inzameling

Inzamelen en verwerken van afvalstoffen

Zichtbaarheid

Gebruik ARN-logo als keurmerk voor klanten

Online promotie aangesloten bedrijven (ca. 100.000 vermeldingen)

Kennis en opleiding

Training ‘Veilig demonteren van elektrische en hybride voertuigen’

Vergoedingen

Vergoedingen voor trainingen

Administratievergoeding van € 10,- per autowrak

Jaarlijkse vergoeding KZD certificering (KwaliteitsZorg Demontage)