Recyclingberekening over 2014

De Europese richtlijn Directive 2000/53/ec beschrijft de behandeling van autowrakken en de verantwoording daarover. Nederland heeft deze richtlijn opgenomen in het Besluit beheer autowrakken (Bba). Daarin staat dat van de in Nederland aangemelde autowrakken minstens 85% van het gewicht als product dient te worden hergebruikt of nuttig toegepast. Daarvan moet minimaal 80% als product of materiaal worden hergebruikt, aangevuld met 5% energieterugwinning.

De  recyclingdoelstelling is vanaf 2015 verhoogd naar een nuttige toepassing van 95% van het gewicht. Daarvan moet minstens 85% hergebruikt zijn als product of materiaal aangevuld tot minimaal 95% met energieterugwinning. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld voor het vaststellen van deze percentages en de manier waarop de lidstaten van de Europese Unie daarover moeten rapporteren aan Brussel. De regels van de Europese Commissie bepalen dat periodiek shredderproeven moeten worden uitgevoerd. De gegevens uit de shredderproeven zijn nodig voor de berekening van de percentages in het Bba. De recyclingberekening over 2014 is gebaseerd op de shredderproef uit 2010 aangevuld met de prestaties van de PST-fabriek in 2014. In 2014 voldoet ARN al aan de wettelijke eisen die gelden vanaf 1 januari 2015.

Recyclingprestatie

* Toelichting op de recyclingprestatie 2014 is te vinden op pagina 44, van het Duurzaamheidverslag 2014.
** Hergebruik is de optelsom van materiaalhergebruik en producthergebruik in de keten.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl