20/11/2014

Overzicht recyclingbijdragen 2015

De recyclingbijdrage blijft in 2015 gehandhaafd op 45 euro (incl. BTW) per nieuw verkochte auto. Aan de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol elektrische auto’s worden twee extra categorieën toegevoegd. De bedragen voor de bestaande categorieën blijven gelijk.


De recyclingbijdrage maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting te voldoen om in 2015 een recyclingpercentage van 95 procent te realiseren. Om de wettelijke verplichting van 95 procent recyclingpercentage te halen werkt ARN samen met ruim 300 bedrijven in de keten van oude auto’s. Ook de PST-fabriek speelt een daarin belangrijke rol. ARN geeft in opdracht van de autobranche uitvoering aan het productbesluit voor accu’s en batterijen (Bbb). Daarvoor int ARN een beheerbijdrage bij de importeur. De beheerbijdrages voor het jaar 2015 zien er als volgt uit:

Accu’s en batterijen

De beheerbijdrage voor auto(start) accu’s en -batterijen en NiMH accu’s voor hybride auto’s blijft gelijk aan die van 2014: €0,05 (excl. BTW). ARN verzorgt de jaarlijkse verslaglegging in het kader van het Bbb aan het ministerie van IenM. Ook wordt zorg gedragen voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de particuliere eindgebruiker zijn accu kosteloos kan inleveren.

Li-ion accu’s

Aan de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol elektrische auto’s worden twee extra categorieën toegevoegd. De bedragen voor de bestaande categorieën blijven gelijk.

1. €15 per accu (incl. BTW) bij een accu gewicht ≤5 kg
2. €35 per accu (incl. BTW) bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg *NIEUW*
3. €90 per accu (incl. BTW) bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg
4. €180 per accu (incl. BTW) bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg
5. Voor batterijen >350 kg zal de beheerbijdrage per situatie worden bepaald *NIEUW*

In het geval een importeur er voor kiest om de Li-ion accu’s (deels) zelf in te zamelen en te verwerken kan ARN vanzelfsprekend een individuele maatwerkoplossing verzorgen. Hoe wij dit administratief doorvoeren overleggen wij graag per individueel geval. In het geval ARN enkel de administratieve verplichtingen voor het Bbb uitvoert, geldt hiervoor slechts de hierboven genoemde beheerbijdrage van €0,05 excl. BTW per accu.

 


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl