24/03/2011

ARN test duurzaamheid van haar keten met Ecotest

ARN test duurzaamheid van haar keten met Ecotest

Net als andere organisaties krijgt ARN te maken met een wereld die aan het veranderen is. Recycling is niet langer het enige duurzaamheidaspect waar naar wordt gekeken; ook CO2-uitstoot, toxiciteit, biodiversiteit en landgebruik zijn belangrijke graadmeters voor duurzaamheid. Om inzicht te krijgen in deze indicatoren voor duurzaamheid heeft ARN Advisory in samenwerking met Ffact de Ecotest ontwikkeld.


Over het algemeen wordt recycling nog steeds als positief gezien, maar ARN wil richting de toekomst haar rol en het nut van haar werkzaamheden met overtuiging kunnen blijven onderbouwen. Om inzicht in de keten te verwerven en een nog betere discussiepartner te zijn voor overheden en belanghebbenden, test dit beslissingsmodel ‘Ecotest’ de balans tussen ecologie, recycling en economie.

Aanpak

Als basis van het onderzoek is uitgegaan van de Life Cycle Assessment (LCA) methode, CO2-footprinting en Life Cycle Costing (LCC) methodieken. Bij het modelleren van de recyclingketen van ARN is bewust gekozen om de modellen te baseren op eigen recyclingkennis en verifieerbare informatie van derden; o.a. recyclingbedrijven waarmee ARN al jaren samenwerkt. Dit in tegenstelling tot de standaard databases die vaak worden gebruikt bij het maken van een LCA. Databases zoals EcoInvent zijn alleen toegepast waar nodig.

Het model is dynamisch qua input én output: niet alleen kan het ketenmodel op diverse manieren worden aangepast, ook de indicatoren kunnen zo worden gekozen, dat ze een helder beeld van de situatie beschrijven. Op basis hiervan kunnen daarna keuzes worden gemaakt. Zo kan een CO2-footprint worden berekend, maar kan ook een volledige LCA-studie worden uitgevoerd waarin andere indicatoren tot uiting komen.

PST

Doordat het model dynamisch is kan ARN haar model gebruiken om beslissingen in de keten te onderbouwen op basis van recyclingpercentage, grondstofhergebruik, kosten en CO2-besparing of andere indicatoren. Met behulp van het model kan bijvoorbeeld voor de PST-fabriek worden bekeken waar de meeste winst valt te behalen door verschillende bewerkingsalternatieven van tevoren met elkaar te vergelijken. De totale CO2-besparing van de gehele recyclingketen is 1,7 ton aan vermeden CO2–emissies per autowrak. Door het opzetten van een beslissingsmodel heeft ARN veel beter inzicht gekregen in de gehele keten (productie, gebruik en recycling) en de besparing van CO2 die aan de activiteiten van ARN kan worden toegerekend. Deze blijkt in lijn te zijn met de circa 10% door ARN verrichte recyclingwerkzaamheden in de keten. Over de gehele linie nemen de shredders het grootste aandeel van de besparing voor hun rekening door de terugwinning van metalen. Ze vormen dan ook een belangrijke schakel in de gehele keten.

De Ecotest wordt inmiddels ingezet binnen ARN voor verdere optimalisatie van de PST-fabriek. Door het verbeterpotentieel duidelijk te maken in termen van CO2 en dit af te zetten tegen de benodigde investering en het te behalen recyclingpercentage kan worden bepaald op welke fracties extra R&D inzet nodig is om nog betere resultaten te behalen.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl