19/12/2014

ARN neemt deel aan consortium voor kennisuitwisseling

Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 steunt het netwerkproject New_Innonet. New_Innonet is een internationaal consortium van expertisecentra op het gebied van afval en technologie. Het project heeft tot doel om kennisuitwisseling en samenwerking te organiseren en te faciliteren over de afvalketens van auto‘s, elektronica- en verpakkingen.


‘Duurzame groei’, dat is het kernbegrip van de Europese Unie voor haar toekomstig economisch beleid. Het omgaan met grondstoffen en andere natuurlijke hulpstoffen moet efficiënter, duurzamer en milieuvriendelijker. Horizon 2020 moedigt organisaties aan die met interdisciplinaire, grootschalige projecten eco-innovaties mogelijk maken. Het bijeenbrengen van kennis, inzichten en praktische ervaring uit de verschillende branches levert hieraan een belangrijke bijdrage.

New_Innonet

New_Innonet gaat begin 2015 van start, met het ontwikkelen van een ‘stakeholder platform’. Aspecten als regelgeving, technologie, communicatie en ontwikkelen zich tot op heden afzonderlijk van elkaar. Het bijeenbrengen van al deze kennis en expertise leidt tot synergievoordelen en nieuwe inzichten.

Naast het bijeenbrengen van stakeholders uit industrie, beleidsmakers en wetenschap in het ‘stakeholder platform’, zijn er nog een aantal andere concrete activiteiten. De diverse afvalstromen worden geanalyseerd en op basis daarvan worden Europese innovatie-roadmaps vastgesteld per afvalstroom. Deze drie worden samengevat in een ‘zero-waste’ strategische onderzoeks- en innovatieagenda. Eveneens vinden er gedurende het project diverse evenementen plaats.

Looptijd

New_Innonet heeft een looptijd van 30 maanden, in deze periode dient het project een blauwdruk te gaan vormen voor een European Technology Platform (ETP) op gebied van afval. ETP’s zijn een belangrijk extern adviesinstrument voor de Europese Commissie om -onder andere- onderzoeksprogramma’s vast te stellen.

Partners

De uitvoerende partijen zijn allen organisaties met expertise op gebied van afval, vanuit wetenschappelijke achtergrond, overheid, industrie en brancheorganisaties. De deelnemende organisaties zijn: Tecnalia en IHobe (Spanje), VITO en EuPC (België), VTT (Finland), SINTEF (Noorwegen), IVL (Zweden), IETU (Polen), Van Gansewinkel en ARN (Nederland). Het project wordt geleid door PNO Consultants, gevestigd in Schiphol.

Deelname aan dit project past in de visie van ARN om door kennisuitwisseling en samenwerking de circulaire economie ‘een handje te helpen’. Op het snijvlak van wetgeving, ketenregie en toegepast onderzoek beschikt ARN over veel kennis en expertise vanuit haar mobiliteitsachtergrond.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl