28/03/2012

ARN in Europees project voor verduurzaming automaterialen

ARN in Europees project voor verduurzaming automaterialen

ARN neemt deel aan het nieuwe regionale samenwerkingsproject S_Life. Dit prestigieuze project stelt zich ten doel in Europees verband materiaalgebruik voor moderne auto’s te verduurzamen. ARN vertegenwoordigt de laatste fase in de materiaalcyclus: recycling en valorisatie.


Het driejarige S(-ustainable)_Life-project is opgestart door Europese regio’s uit het hart van de Europese automobielindustrie: de Duitse clusters Bayern Innovativ en RKW Baden-Württemberg, het Franse Pole Vehicule du Futur, het Italiaanse cluster CEIPIEMONTE, ARN, het Sloveense cluster ACS en het Belgische InterfacEurope. Deze partijen brengen bestaand Europees onderzoek binnen industrie, wetenschap en overheid in kaart en formuleren gerichte innovatieacties voor de gehele materiaalketen. S_Life kenmerkt vier hoofdfasen in de materiaalcyclus: grondstofbeheer, productiefases, actors in de levensfase, en recycling en valorisatie. ARN vertegenwoordigt de laatste stap binnen het S_Life-consortium.

Oplossingen

S_Life ontwikkelt strategieën en een gezamenlijk actieplan om regionale hulpbronnen te mobiliseren, aan elkaar te koppelen en te coördineren. Het consortium bedenkt instrumenten om het regionale onderzoekspotentieel mee in kaart te brengen, best practices via interregionale gezamenlijke programma’s te delen en te verspreiden en voorstellen te doen voor passende financiële ondersteuning.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl