02/07/2013

ARN helpt AEB op weg naar de toekomst

ARN helpt AEB op weg naar de toekomst

Op verzoek van het Afval Energie Bedrijf van Amsterdam heeft ARN de afgelopen anderhalf jaar in kaart gebracht hoe grof huishoudelijk afval beter en efficiënter kan worden gerecycled.


Onlangs heeft de Raad van de gemeente Amsterdam, naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, een positief besluit over de installatie genomen. Als ambitieuze afvalverwerker is het Afval Energie Bedrijf (AEB) van Amsterdam er veel aan gelegen om grof huishoudelijk afval beter en efficiënter te recyclen. Op dit moment wordt ongeveer 10% van het grof huishoudelijk afval uit Amsterdam – zoals meubels, bouwafval en vloerbedekking – hergebruikt. Dat percentage kan op termijn groeien naar maar liefst 60% hergebruik. Dat is gebleken uit de business case voor een nieuwe recyclinginstallatie, die ARN vorig jaar heeft opgesteld voor het Afval Energie Bedrijf (AEB) van Amsterdam.

Milieuwinst levert geld op

“Eind 2011 zijn we met de business case aan de slag gegaan. AEB heeft een grote proef met handmatig sorteren uitgevoerd. Op basis van die proef hebben AEB en ARN bepaald welke producten uit de afvalstroom gemaakt zouden kunnen worden. Op welke manier kun je het grof huishoudelijk materiaal zó scheiden dat het deze producten oplevert en welke investeringen zijn daarvoor nodig? ”, aldus Pieter Kuiper, consultant van ARN. “Kosten en baten in euro’s en de winst in verbeterde recycling zijn voor elk van de wijzen waarop de scheiding kan worden aangepakt samengevat in een business case. Op basis van al deze gegevens kregen we een goed beeld van de winst die kan worden behaald, zowel in financiële zin, als voor het milieu.”

Programma van eisen

Na de presentatie van de business case deed AEB ook voor de tweede fase van het project een beroep op de expertise van ARN: het opstellen van een programma van eisen. “Daarvoor hebben we onder meer gekeken naar een gebouw en de installaties die nodig zijn om grof huishoudelijk afval goed te kunnen scheiden, en voor recycling geschikt te maken. Natuurlijk hebben we daarbij profijt gehad van alle ervaring die is opgedaan met onze eigen PST-fabriek in Tiel. Zelfs de materialen die we in onze fabriek verwerken, zijn vergelijkbaar”, vervolgt Pieter Kuiper. “Het programma van eisen hebben we in februari van dit jaar gepresenteerd. Het is nu aan het AEB om een samenwerkingspartner te zoeken.”

Unieke positie sorteerlijn

Na het opstellen van de business case en het programma van eisen heeft AEB op verzoek van de gemeente Amsterdam een second opinion laten uitvoeren. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad haar vertrouwen in de plannen uitgesproken en het licht op groen gezet voor de bouw van een sorteerlijn in het Westelijk havengebied. Naar verwachting is deze vanaf 2015 operationeel. “De second opinion was nodig om alle feiten en berekeningen nogmaals te controleren. Het was al snel duidelijk dat ARN zijn werk goed had gedaan, de samenwerking is ook naar volle tevredenheid verlopen”, vertelt Rebecca Beemster, projectmanager van het AEB. “AEB staat op het punt te verzelfstandigen en te transformeren naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Een eerste, concrete stap hierin is de realisatie van de sorteerlijn. Deze lijn is uniek omdat er alleen grof huishoudelijk afval wordt gesorteerd. De nog te bouwen fabriek zal meer afval kunnen verwerken dan de hoeveelheid grof huishoudelijk afval die door de bewoners van Amsterdam wordt aangeleverd. Daarom gaan we op zoek naar een samenwerkingspartner voor extra volume. Dat kunnen omliggende gemeentes zijn, maar ook particuliere inzamelbedrijven. Er is in Nederland in elk geval genoeg volume beschikbaar.“


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl