20/01/2011

ARN nauw betrokken bij innovatief Safebat project

ARN nauw betrokken bij innovatief Safebat project

De snelle introductie van elektrisch vervoer heeft gezorgd voor een nieuwe technologie waarvoor kennisuitwisseling noodzakelijk is. De uitwisseling van kennis gebeurt op dit moment niet of nauwelijks.


Safebat project

Om kennisuitwisseling te stimuleren is in december 2010 het Safebat project van start gegaan. Het Safebat project heeft als doel de ontwikkeling van veilige elektrische batterijen te stimuleren en in het ontwerpstadium al rekening te houden met de eindfase en recycling van het product.

Onderwerpen

Andere onderwerpen waar de deelnemers aan het project aandacht voor hebben, zijn de Design guidelines. Door het opstellen van ontwerprichtlijnen voor MKB en industrie wil Safebat de ontwikkeling van veilige batterijen in elektrische voertuigen bevorderen en de huidige ontwikkeltrajecten verkorten. Ook houden de deelnemers aan het project zich bezig met de eindfase van het product. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en opstellen van een kennisbank over batterijveroudering, een veilige beheerstructuur voor EV-batterijrecycling, strategieën en technologieën voor batterij hergebruik en –recycling.

Deelnemers

Aan het Safebat project werken de vier onderzoeksorganisaties KEMA, TNO Automotive, TTAI en TASS samen met de automobielindustrie aan het opstellen van de design guidelines. ARN Advisory, Rups, KEMA en de Technische Universiteit Delft geven invulling aan het end-of-life onderzoek van de EV-batterijsystemen.

Samenwerkingsverband

Naast eerder genoemde kennisinstituten werken aan het project tal van andere grote en kleine bedrijven en organisaties uit de automotive sector mee. Alle deelnemers aan het project hebben theoretische-, en praktische ervaring op het gebied van EV-batterijen en de bijbehorende onderdelen, elektrische voertuigen, veiligheidsvraagstukken, batterij- en voertuigtestmethoden, hergebruik en recycling. Het project wordt voor een groot deel gefinancierd door AgentschapNL. Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Allard Verburg.

Aan het Safebat project werken o.a. mee: KEMATNO Automotive, TTAI, TU Delft.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl