Manager Kwaliteit, Arbo & Milieu

ARN is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling en duurzaamheid in de mobiliteitsbranche. Namens de automobielindustrie en binnen de wettelijke doelstellingen voert ARN in Nederland de regie over een milieuverantwoorde en efficiënte recycling van auto’s en afvalstoffen. De Europese Richtlijn autowrakken verplicht alle lidstaten om tenminste 95% van het gewicht van iedere auto te recyclen. ARN zorgt in Nederland in opdracht van de auto-industrie voor de recycling van afgedankte auto’s. Dit gebeurt in samenwerking met een groot aantal marktpartijen.

Om de laatste procenten recycling te kunnen realiseren heeft ARN de PST-fabriek in Tiel gebouwd. Van iedere auto blijft, nadat de onderdelen en materialen voor hergebruik en de metalen eruit gehaald zijn, zo’n 200 kg shredder-afval over. In de PST-fabriek wordt dit shredderafval door mechanische scheidingstechnieken opgewerkt tot bruikbare materiaalstromen. Kwaliteitwaarborging is hierbij van groot belang. Hiervoor is ARN op zoek naar een:

Manager Kwaliteit, Arbo & Milieu

De Manager Kwaliteit en Milieu geeft leiding aan de afdelingen Kwaliteit en Logistiek & Administratie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteitwaarborging van begin- en eindfracties en voor de logistieke afhandeling van de inkomende en uitgaande fracties, inclusief de aanvragen voor exportvergunningen en overige wettelijke eisen rondom internationaal afvaltransport. Ook de borging van de uit de milieuvergunning voortvloeiende eisen ten aanzien van milieu en de continuïteit voor de ISO 9001 en 14001 certificeringen zijn onderdeel van zijn of haar werkzaamheden.

Belangrijke rapportages en verslagen die de Manager Kwaliteit en Milieu opstelt en/of bijhoudt zijn o.a.:

 • Afwijkingsrapportages analyseresultaten en audits
 • Milieu Beheer plan
 • Bedrijfsbeleid
 • Milieu Jaarverslag

Plaats in de organisatie

Direct leidinggevende: directeur

Leidinggevend aan: medewerk(st)er(s) Laboratorium en medewerk(st)er(s) Logistiek & Administratie, in totaal 7 medewerkers.

Doel van de functie

Aansturen van de afdeling Logistiek & Administratie en Laboratorium, het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de verschillende processtromen en eindfracties.

Het onderhoud van aanwezige ISO managementsystemen en het toezien op naleving van in- en externe milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Operationele taken

 • Aansturen van de afdeling L&A en laboratorium
 • Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een Kwaliteits Management Systeem (controleplannen, voorschriften, dataverwerking).
 • Het ontwikkelen en instant houden van een milieuzorgprogramma.
 • Verantwoordelijk voor de aanvragen van exportvergunningen volgens EVOA.
 • Opstellen en actualiseren externe rapportages (e-MJV, BMP, etc,), jaarlijkse evaluatie van milieuaspecten en recyclingdoelstellingen.
 • Verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van zaken rondom logistiek en administratie de voorvloeien uit de aan- en afvoer van materiaalstromen.
 • Verantwoordelijk voor het laboratorium en daarmee voor de kwantiteit en kwaliteit van de  bemonstering en analyses.
 • Deelnemen aan R&D projecten voor het ontwikkelen van afzetmarkten voor eindproduct
 • Actief meehelpen met het zoeken naar oorzaken van productietechnische problemen.
 • Het coördineren van klachten of opmerkingen van klanten over de geleverde goederen en verleende diensten en borging van eventuele maatregelen.
 • Verantwoordelijk voor, en toezicht houden op de naleving van voorschriften en vergunningen, inclusief rapportages naar de overheid.

Bevoegdheden

Alle aan logistiek, administratie en laboratorium gerelateerde acties of handelingen die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de operationele taken en passend binnen de  bedrijfsdoelstellingen. Indien van toepassing in overleg met directeur.

Functionele eisen

Ervaring:

 • Enkele jaren ervaring in een leidinggevende positie.
 • Ervaring met laboratoriumwerkzaamheden.
 • Ervaring met het opzetten van ISO managementsystemen
 • Enkele jaren ervaring op het gebied van onderhoud van kwaliteits- en  milieuzorgsystemen. O.a. in een actieve rol tijdens externe audits.
 • Ervaring met interne kwaliteits- en milieu audits.
 • Enkele jaren ervaring in de procesindustrie.

Vaardigheden:

 • Goede communicatieve eigenschappen.
 • Overtuigend.
 • Analytisch vermogen.
 • Standvastig.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Opleiding:

 • HBO met voorkeur voor een chemische achtergrond.
 • Gerichte cursussen op gebied van kwaliteit, milieu.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie of om te solliciteren neem je contact op met Hans van de Greef.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld