FAQ lithium

Inzameling van  lithiumbatterijen door ARN: Frequently Asked Questions

Als autodemontagebedrijf bent u in het bezit van lithiumbatterijen voor (deels) elektrische voertuigen, en u wenst deze af te voeren voor recycling? ARN kan u hier mee helpen, want voor een groot aantal importeurs verzorgt ARN de recycling van batterijen. In deze FAQ lichten we graag toe hoe het werkt om een lithiumbatterij via ARN te laten verwerken.

Hybride (HEV), Plugin Hybride (PHEV) of volledig-Elektrische voertuigen (BEV) beschikken over zogenoemde Hoog Voltagebatterijen, die de elektromotor van energie voorziet. Dit zijn batterijen gebouwd uit Nikkel Metaal Hydride (NiMH) cellen of Lithium cellen. NiMH en lithiumbatterijen zijn op dit moment het meest toegepast in elektrisch aangedreven voertuigen.

Lithiumbatterijen worden toegepast als aandrijf-batterij in volledig of hybride elektrische auto’s; maar ook in start-stopsytemen, en incidenteel als startaccu. Net als loodzuur-startaccu’s, dienen NiMH en Lithiumbatterijen gedemonteerd te worden bij het autodemontagebedrijf, en gescheiden opgeslagen.

Lithiumbatterijen hebben een hoge energiedichtheid met geringe zelfontlading. Het capaciteitsverlies is beperkt, daardoor hebben ze een lange levensduur. Door de hoge energiedichtheid zijn ze erg geschikt een voertuig aan te drijven, meer dan NiMH batterijen – die vooral zijn gebruikt in (oudere) hybride voertuigen.

Een Lithiumbatterij valt onder de wet voor gevaarlijk transport over de weg (ADR). Zodra een batterij van A naar B gaat, gelden de ADR voorschriften Deze regels gelden niet voor een NiMH batterij.

U herkent een batterij-aangedreven voertuig aan fabrikanteninformatie en soms aan uiterlijke kenmerken. Of dit een NiMH batterij betreft of een lithiumbatterij is model-specifiek. U kunt hiervoor de IDIS communicatie raadplegen, die de chemische samenstelling (NiMH of Lithium), gewicht, locatie en demontagemethodiek van de batterij aangeeft. Als autodemontagebedrijf kunt u zich gratis registreren via http://www.idis2.com voor uitgebreide fabrikanteninformatie, zoals veiligheids- en demontage-instructies.
Afhankelijk van uw softwarepakket voor kentekenregistratie, kunt u een aandrijfbatterij ook herkennen via de brandstofcode (E). Vervolgens dient u te onderzoeken of dit een NiMH of lithiumbatterij betreft. Uiteraard kan ARN u ook helpen aan de juiste informatie over de batterij.

Een NiMH batterij heeft een positieve restwaarde en kan meestal worden afgevoerd naar vergunde accu-inzamelaars. Een lithiumbatterij heeft momenteel een negatieve restwaarde door hoge logistieke en verwerkingskosten. In veel gevallen kan ARN deze batterijen voor u kosteloos inzamelen en verwerken wanneer de importeur van de batterij is aangesloten bij ARN. Neem contact op met ARN dan zorgen wij voor kosteloze inzameling of overleg met de importeur (zie .12).

Voor afvoer via ARN dient de lithiumbatterij aan een aantal voorwaarden te voldoen.

– De batterij moet vallen onder het beheerplan van ARN (zie .7);
– De batterij moet compleet worden aangeboden, dus geen verwijderde delen of vervangen onderdelen;
– De batterij dient voor vervoer geclassificeerd en gedocumenteerd te worden door een opgeleid persoon (zie.8).

Neem gerust contact op met ARN als u een batterij wil afvoeren, ook als die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. We helpen u graag verder

Ja, ARN zamelt alleen lithiumbatterijen in van in Nederland gekentekende voertuigen. Neem gerust contact op met ARN indien de batterij buiten de voorwaarden van ARN valt.

Als de batterij niet onder het ARN Beheerplan valt, is de betreffende importeur niet aangesloten bij ARN. Desondanks kunt u wel contact opnemen met ARN. Wij onderzoeken of we u in contact kunnen brengen met de betreffende importeur. Hiermee kunt u dan zelf afspraken maken omtrent inzameling en verwerking.

Alle importeurs die zijn aangesloten bij de RAI Vereniging hebben afgesproken batterijen gratis in te zamelen. Dit doen zij door een reservering via een aparte recyclingbijdrage op lithiumbatterijen in voertuigen.

Ja, een lithiumbatterij kan alleen vervoerd worden onder condities die vastgesteld zijn via ADR wetgeving. NiMH batterijen vallen hier niet onder. Voor transport dient iedere Lithiumbatterij in een juiste vervoersklasse ingedeeld te worden. Om voor een batterij de juiste diagnose te stellen is apparatuur, kennis en opleiding een vereiste.

Voor verzending van iédere lithiumbatterij (zowel voor hergebruik als recycling) moet deze gecontroleerd worden door een hiertoe opgeleid persoon:

– Controleren of er gebreken zijn die van invloed zijn op de veiligheid;
– Controleren of cellen of batterijen lekken of waaruit gas is ontsnapt;
– Controleren of cellen of batterijen die fysieke of mechanische schade hebben opgelopen.

Als bovenstaande criteria negatief zijn, of wanneer de aard van de cellen of batterijen niet kan worden vastgesteld, dan geldt dat ze niet-transportzeker zijn. In dat geval moeten de batterijen speciaal verpakt worden.

De kosten voor recycling bestaan uit de kosten van het logistieke proces en de kosten van verwerking. In geval van NiMH is door het hoge nikkelgehalte de restwaarde positief. Omdat lithium moeilijk te recyclen is, speciale transportmaatregelen vergt en omdat de grondstofkosten laag zijn, is de restwaarde negatief.

Indien de batterij onder het Beheerplan van ARN valt, financiert en organiseert ARN de afvoer en verwerking van de batterij. Hierbij geldt altijd dat wetgeving op het gebied van transport en afvalverwerking wordt gerespecteerd. Na inzameling wordt er door specialisten bekeken of er nog mogelijkheden zijn voor hergebruik van bepaalde cellen. Als dit niet het geval is, wordt de batterij direct gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf.

In sommige gevallen maakt de batterij deel uit van een leasemodel. Onder andere de merken Renault en Nissan bieden deze optie aan. In dat geval is de leasemaatschappij eigenaar van de batterij. Alvorens een autowrak in te nemen, is belangrijk dat u vaststelt of de batterij bij het autowrak hoort of dat de leasemaatschappij aanspraak kan maken op de batterij.

Indien u een batterij ter inzameling wil aanbieden, kunt u telefonisch contact opnemen met de Binnendienst van ARN (0346 -728220), of uw eigen ARN-accountmanager. U kunt ook een e-mail sturen naar binnendienst@arn.nl.

Ook als u andere vragen of opmerking heeft, kunt u met ARN contact opnemen. Wij brengen u dan in contact met de juiste persoon.

Load More


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl