De recyclingbijdrage

De recyclingbijdrage is een klein bedrag, maar goed besteed: daarmee kan de autodemontagesector alle circa 200.000 afgedankte auto’s per jaar gratis innemen, milieuverantwoord demonteren én vrijwel geheel hergebruiken – voor inmiddels 98,6 procent!

Eenmalige bijdrage

De recyclingbijdrage is een eenmalige bijdrage bovenop de aanschafprijs van een nieuwe personenauto of lichte bedrijfswagen. De importeur kan de recyclingbijdrage innen bij eerste kentekenregistratie en afdragen aan de Stichting Auto & Recycling, waarvan ARN onderdeel is. Dat geld komt volledig ten goede aan milieubewuste autorecycling.

Recyclingbijdrage gaat omlaag

De afgelopen jaren is de recyclingbijdrage gedaald. Voor 2020 is de recyclingbijdrage € 35 per nieuw verkochte auto. Ook de beheerbijdragen voor Li-ion batterijen voor hybride en vol-elektrische auto’s gaan omlaag. Bekijk hier het overzicht met alle tarieven in 2020.

Recyclingbijdrage

Waar gaat dat geld heen?
Die paar tientjes per auto zijn misschien wel de best bestede euro’s van de hele aanschafprijs! Zeker als je kijkt naar het milieu: dankzij die bijdrage kan ARN de milieuverantwoorde afvoer en verwerking van afgedankte auto’s organiseren, bewaken én steeds verder optimaliseren. Op basis van een kostenberekening en uitvoerig overleg krijgen alle circa 300 partners in de recyclingketen een reële vergoeding:

  • De 224 ARN-aangesloten autodemontagebedrijven krijgen een vergoeding voor het verstrekken van informatie die ARN nodig heeft om te kunnen rapporteren over het recyclingspercentage.
  • De recyclingbedrijven ontvangen een vergoeding voor het verwerken van restmaterialen zoals kunststof, glas en rubber tot nieuwe grondstoffen.
  • De 13 shredderbedrijven krijgen een administratieve vergoeding voor het monitoren van de kale autowrakken die ze verschroten en scheiden in ijzer, koper en aluminium.
  • De kosten die de ‘Post Shredder Technology’-fabriek (PST) in Tiel maakt om de doelstellingen te behalen, worden door ook belast. Zij zorgen ervoor dat de resterende 15,8 procent gemengd afval tot herbruikbare grondstoffen wordt verwerkt.

Bovendien besteedt ARN een deel van de recyclingbijdrage aan het helpen ontwikkelen van auto’s die eenvoudiger te demonteren zijn, aan protocollen voor de veilige demontage van elektrische voertuigen én aan nieuwe, innovatieve recyclingtechnieken en -procedés.

Bijdrage daalt fors
De recyclingbijdrage daalt de laatste jaren fors. Bij de start in 1995 bedroeg de toenmalige ‘verwijderingsbijdrage’ tweehonderdvijftig gulden. Toen de euro kwam werd dat € 45. Dat bleef zo tot 2016. Sinds 2017 daalt de recyclingbijdrage elk jaar met € 2,50 tot € 35 in 2020. Hoe dat kan? Simpel: auto’s gaan gemiddeld langer mee (inmiddels ruim 18 jaar), recycling gaat steeds efficiënter en de opbrengsten van gebruikte onderdelen en materialen stijgen. Daardoor is er minder recyclingbijdrage nodig om te voldoen aan de Europese 95 procent-eis én om verdere stappen te kunnen zetten richting 100 procent – volledig circulair.