Aandrijfbatterijen

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen startaccu’s en industriële batterijen. Alle batterijen – waaronder Li-ion-batterijen – die dienen voor de aandrijving van de auto vallen onder industriële batterijen. Hiervoor geldt een innameverplichting.

Lees meer

Rol van ARN

ARN zorgt voor de deelnemende importeurs voor de inname en verwerking van afgedankte aandrijfbatterijen en Li-ion-startaccu’s met een negatieve restwaarde. Dit betreft voornamelijk het bij dealers ophalen van batterijen die vervangen zijn, maar ook de inname van aandrijfbatterijen uit bijvoorbeeld schadevoertuigen bij autodemontagebedrijven.

In de praktijk gaat het om Li-ion-batterijen. Door de groei van het aantal elektrische auto’s zal het aantal batterijen dat voor inzameling en verwerking in aanmerking komt toenemen. Naast de inzameling en verwerking zelf, verzorgt ARN de informatievoorziening en de jaarlijkse verslaglegging over de inzameling en recycling van de startaccu’s en aandrijfbatterijen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de verplichte opgave van de op de markt gebrachte batterijen en ingezamelde batterijen werkt ARN met het opgavesysteem van Stibat.

 

 

Voor importeurs

Voor volledige deelnemers aan het ARN Beheerplan draagt ARN zorg voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen. Via het aanmeldformulier of via het eigen systeem van een importeur kunt u de batterij aanmelden. Door correcte vermelding van onder andere het merk, type en de staat van de batterij kan de inzamelaar met de juiste transportmiddelen de batterij veilig ophalen.

Niet alle auto-importeurs doen mee aan dit collectieve systeem. Er zijn automerken die ervoor hebben gekozen een closed loop-systeem binnen hun eigen organisatie op te zetten. Zij regelen zelf de inzameling, verwerking en een eventueel tweede leven voor de batterij. Voor de niet aangesloten merken kan het demontagenetwerk van ARN ook contact opnemen met ARN: wij helpen hen graag om in contact te komen met de betreffende importeur.

Naar de lijst van deelnemende merken.

Twee routes voor recycling

De Li-ion-batterijen die ARN inzamelt, kunnen twee kanten op. Als batterijen nog in voldoende goede staat zijn en geschikt zijn voor een tweede leven, gaan ze naar een van de bedrijven met een end-of-waste-rechtsoordeel. De andere route is direct naar de batterijverwerker, die de materialen waar de batterij uit samengesteld zijn zo goed mogelijk scheidt voor hergebruik.

 

 

Route 1:

ARN werkt samen met drie partners met een end-of-waste-rechtsoordeel. Deze bedrijven nemen de batterij aan als afval en maken er een nieuwe stationaire toepassing van, bijvoorbeeld voor energieopslag.

Deze bedrijven hebben in Nederland van de overheid het zogenoemde end-of-waste-rechtsoordeel verkregen om aandrijfbatterijen uit afgedankte elektrische auto’s voor stationaire toepassingen geschikt te maken. Zij nemen de producentenverantwoordelijkheid over van de autofabrikant.

NPP Power Europe

NPP Power Europe is een van de partijen waar ARN mee samenwerkt voor de re-use van batterijen. De afgedankte autobatterijen, die via ARN worden ingezameld, krijgen een tweede leven dankzij NPP Power in onder meer: zonnepanelen voor verkeersaanduidingen, installaties om tijdelijk overschot aan energie in op te slaan, renewable installaties of installaties voor back up power. Het materiaal dat NPP Power gebruikt voor de producten die ze ontwikkelen, was anders op de schroothoop beland. Ze geven deze producten niet alleen een tweede leven, maar kunnen de levensduur verdubbelen. Tegen lagere kosten dan de aanschaf van virgin producten. Bij alles wat ze doen, proberen ze de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, daarvoor maken ze onder andere gebruik van schone energie, als wind en solar.

Time Shift energy storage

Het Arnhemse bedrijf Time Shift energy storage verwerkt als partner van ARN afgedankte batterijen. Het bedrijf ontwikkelt energieopslagsystemen op basis van de afgedankte batterijen, die hun weg vinden naar energiebedrijven.

Het interview met oprichter en eigenaar van Time Shift energy storage Casper Scheltinga vindt u hier

EcarACCU

EcarACCU krijgt aandrijfbatterijen aangeleverd van ARN. Om de aandrijfbatterijen veilig te kunnen demonteren, meten medewerkers van het bedrijf eerst of er nog spanning op de cellen staat. De aandrijfbatterijen zijn afgekeurd voor de auto-industrie, maar daarbuiten zijn er nog mogelijkheden voor hergebruik. Een opvallende toepassing is de opslag van zonne-energie. Ook bij de stroomvoorziening in afgelegen gebieden biedt hergebruik van aandrijfbatterijen een goede oplossing.

Lees het artikel over EcarACCU op Green Light

Route 2: Batterijverwerker

Het proces bij de verwerker bestaat uit een aantal stappen. Om de batterij veilig te kunnen ontmantelen, wordt deze diep-ontladen of op een andere manier geneutraliseerd. De bedrading en de behuizing worden gedemonteerd. Om de materialen te scheiden worden de modules/cellen - afhankelijk van de verwerker - in een aantal vervolgstappen verder verwerkt. Processen die hierbij worden gehanteerd zijn veelal pyrolyse, shredden, mechanisch scheiden en hydrometallurgie. Op deze wijze kan al meer dan 70% van het gewicht van de batterij, zonder casing, worden teruggewonnen. Ontwikkelingen binnen Europa laten zien dat op korte termijn de recycling efficiency zelfs kan oplopen naar boven de 90% materiaalhergebruik.

In Nederland zijn nog geen eindverwerkers van batterijen, alle batterijen worden verwerkt in Duitsland, België of Frankrijk. ARN laat bij verwerkers die haar aandrijfaccu’s verwerken een Ecotest uitvoeren. Deze  geeft inzicht in de recycling efficiency en de CO₂-footprint van het proces. De recycling efficiency wordt gebruikt bij de rapportage aan de overheid.