header arn

ARN
Duurzaamheidsverslag 2018

Vier beloften, vijf SDG’s

ARN is ook in 2018 de spil geweest van de autorecycling in Nederland. De organisatie stond de ketenpartners bij als initiator en aanjager, als kenniscentrum en als ontzorger. Hoe en met welk resultaat, dat kunt u in dit ARN Duurzaamheidsverslag lezen. Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’.

Het was een druk en inhoudsvol jaar, waarin ARN de kwantiteit en kwaliteit van autorecycling vooruit heeft geholpen. Daarbij zette ARN de lijn door die na een herijking en omwenteling van 2016 en 2017 was ingezet naar een organisatie die acteert als de actieve, maar nadrukkelijk ook praktische en doelmatige facilitator van de recyclingketen. De stijl en toon? Actief en bewust. Doelgericht en nadrukkelijk niet op de automatische piloot. Samenwerkingsgericht in plaats van directief. Opbouwend, meedenkend!

Vier essentiële beloften stonden in 2018 centraal:

  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, met autodemontagebedrijven, inzamelbedrijven, recyclingbedrijven, tussenhandelaren, shredderbedrijven en de ‘Post Shredder Technology’ (PST) fabriek.
  • Een gelijk speelveld. De bonafide partijen in de autorecycling – onze ketenpartners – moeten kunnen rekenen op eerlijke verhoudingen, zonder fake export en schadelijke lekstromen.
  • Ontzorgen. ARN bundelt krachten, bijvoorbeeld door de collectieve inzameling en verwerking van materialen, en faciliteert een goede werking van de keten.
  • ARN wil actief en ondernemend werken aan duurzame autorecycling en investeert daartoe in recyclingmiddelen, kennisuitwisseling, trainingen en in de PST-fabriek.

De vier beloften nakomen, dat lukt alleen als ARN nog meer dan voorheen de nadruk legt op ‘samen’. We werken samen met iedereen, binnen en buiten de keten en in de automotive branche. Met universiteiten en researchinstituten, voor de kennis en de innovatie. Met bedrijven, om samen nieuwe toepassingen voor eindfracties te ontwikkelen. Ook sluit ARN graag aan op onderwijsprojecten rond innovatie in recyclingtechnieken, materiaal- toepassingen en andere vernieuwingen in de automotive branche. Dit doet de organisatie door intensief contact te onderhouden met importeurs en fabrikanten.

Richtinggevend en inspirerend: de SDG’s

Aan goede bedoelingen is dus bepaald geen gebrek. Maar wat drijft de ARN en welke ijkpunten kiest zij voor zichzelf? De zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn in 2018 opnieuw van grote waarde geweest, als inspiratiebron en als richtingwijzer. Met deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen personen, bedrijven, instellingen, regeringen en overheden – elk op hun eigen niveau en eigen wijze – een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Vijf SDG’s als drijfveer

ARN selecteerde vijf SDG’s als haar drijfveren en hoofddoelen. Deze vijf zijn specifiek gekozen omdat ze goed passen bij de activiteiten die ARN uitvoert in de autorecyclingsector. Het zijn de vijf doelen die dicht bij de organisatie, de medewerkers én de ketenpartners staan – en waar wij progressie op willen boeken. Deze doelen, waarmee we bijdragen aan de circulaire economie, zijn:

  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Duurzame en betaalbare energie
  • Zorgen voor inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijke banen
  • Partnerschappen voor de doelen
  • Innovatie en duurzame infrastructuur

Het kompas

Deze vijf doelen zijn het ‘kompas’ voor de keuzes die ARN maakt. ARN heeft deze vijf SDG’s in 2018 verder geïntegreerd in haar organisatiedoelstellingen. Dat lijkt misschien ‘hoog over’, maar dat is het zeker niet: ARN gebruikt de SDG’s heel praktisch, om de vraagstukken en de keuzes waar de organisatie voor staat te toetsen. Doen we nog wel wat we moeten doen? Geven we de juiste zaken voorrang en wat doen we niet? Hoe werken onze keuzes en acties uit, als je kijkt naar de gedachten achter de SDG’s? De SDG’s zijn zowel inspirerend als richtinggevend.

Ze helpen ARN ook om kritisch te zijn, om bij succes met beide benen op de grond te blijven. Zo is ARN met haar ketenpartners behoorlijk succesvol met autorecycling, maar kan het beter? Dat kan. We wisten in 2018 186,58 kton CO2 te besparen op de footprint van de autorecyclingketen (besparing 2017: 170,23 kton).

Onze uitdaging voor vandaag en morgen is duidelijk: met de SDG’s in de hand werken aan een circulaire samenleving!

 

Ingrid Niessing, Algemeen Directeur ARN Holding B.V.