Resultaten

Twee routes voor recycling

De Li-ion-batterijen die ARN inzamelt, kunnen twee kanten op. Als batterijen nog in voldoende goede staat zijn en geschikt zijn voor een tweede leven, gaan ze naar een van de bedrijven met een end-of-waste-rechtsoordeel. De andere route is direct naar de batterijverwerker, die de materialen zo goed mogelijk scheidt voor hergebruik.

Uitvoering producentenverantwoordelijkheid

ARN geeft uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor importeurs van aandrijfbatterijen en breng jaarlijks verslag uit aan de overheid over het aantal ingezamelde en gerecyclede aandrijfbatterijen en de behaalde recyclingprestatie.

Resultaten in 2020

In 2020 hebben meer dan 70 importeurs deelgenomen aan het collectieve systeem van ARN. In totaal is in 2020 ruim 121 ton aandrijfbatterijen ingezameld, waarvan ruim 80% naar een recyclingbedrijf is gegaan. Een kleine 20% van de afgedankte batterijen kreeg een tweede leven via een ombouwbedrijf voor hergebruik, daarbij ging het veelal om stationaire oplossingen voor de opslag van elektriciteit. Als een aandrijfbatterij naar een recyclingbedrijf gaat, kan ruim 70% van de grondstoffen worden teruggewonnen. De aandrijfbatterijen die een tweede leven krijgen, tellen voor nagenoeg 100% mee in het hergebruikpercentage; er is bij deze stap maar een klein percentage uitval.

Startaccu's

Voor startaccu’s bestaat een verplichting voor een terugnamenetwerk, een kostenloze inzamelverplichting en een recyclingdoelstelling van 65% van het gewicht van de batterij. Vanwege de positieve restwaarde van de startaccu is de kostenloze inname vanzelfsprekend. De recyclingdoelstelling van 65% wordt ruim behaald.

De batterijen worden via het ARN/Stibat systeem geregistreerd: zowel de op de markt gebrachte batterijen als de batterijen die zijn ingezameld voor recycling. Er is in 2019 13.442.792 kg (13.443 ton) startaccu’s ingezameld en gerecycled.

Aandrijfbatterijen

De wettelijke eis van hergebruik van minimaal 50% van het gewicht van de Li-ion batterij is in 2020 ruimschoots behaald. In 2020 is meer dan 121 ton Li-ion batterijen ingezameld en verwerkt door ARN.