Resultaten

 

Een tweede leven

In 2019 hebben meer dan 70 importeurs deelgenomen aan het collectieve systeem van ARN. 16 daarvan hebben gebruik gemaakt van de aanpak voor aandrijfbatterijen. In totaal is in 2019 120 ton aandrijfbatterijen ingezameld, waarvan 36% naar een recyclingbedrijf is gegaan. Maar liefst 64% van de afgedankte batterijen kreeg een tweede leven via een ombouwbedrijf voor hergebruik, daarbij ging het veelal om stationaire oplossingen voor de opslag van elektriciteit. Als een aandrijfbatterij naar een recyclingbedrijf gaat, kan ruim 70% van de grondstoffen worden teruggewonnen. De aandrijfbatterijen die een tweede leven krijgen, tellen voor nagenoeg 100% mee in het hergebruikpercentage; er is bij deze stap maar een klein percentage uitval.

 

Startaccu's

Voor startaccu’s bestaat een verplichting voor een terugnamenetwerk, een kostenloze inzamelverplichting en een recyclingdoelstelling van 65% van het gewicht van de batterij. Vanwege de positieve restwaarde van de startaccu is de kostenloze inname vanzelfsprekend. De recyclingdoelstelling van 65% wordt ruim behaald.

De batterijen worden via het ARN/Stibat systeem geregistreerd: zowel de op de markt gebrachte batterijen als de batterijen die zijn ingezameld voor recycling. Er is in 2019 13.442.792 kg (13.443 ton) startaccu’s ingezameld en gerecycled.

Aandrijfbatterijen

De wettelijke eis van hergebruik van minimaal 50% van het gewicht van de Li-ion batterij is in 2019 - met name door second-use toepassing van een groot deel van de afgedankte batterijen - ruimschoots behaald. Ruim 60% van de door ARN verwerkte aandrijfbatterijen werd in 2019 voor een tweede toepassing ingezet. De overige 40% is bij recyclingbedrijven gerecycled. In 2019 zijn ruim 100 ton Li-ion batterijen ingezameld en verwerkt door ARN.