Samen maken we er iets moois van

Sinds 30 april 2021 wordt er een recyclingbijdrage geïnd op alle auto’s die voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen. Dit betekent dat vanaf dat moment de recyclingbijdrage niet meer alleen geldt voor nieuwe auto’s, maar ook voor auto’s die worden geïmporteerd uit het buitenland.

De nieuwe recyclingbijdrage

De recyclingbijdrage is een eenmalige bijdrage bovenop de aanschafprijs van een nieuwe personenauto of lichte bedrijfswagen. De importeur int de recyclingbijdrage bij de eerste kentekenregistratie. Bij het aanvragen van een kenteken voor een parallel geïmporteerde auto betaalt de aanvrager de recyclingbijdrage via de RDW. Het geld dat afgedragen wordt aan Stichting Auto & Recycling, waarvan ARN onderdeel is, komt volledig ten goede aan milieubewuste autorecycling.

Wat gebeurt er met de recyclingbijdrage?

Dankzij de recyclingbijdrage kunnen afgedankte auto’s verantwoord en hoogwaardig worden gerecycled. Om consumenten en professionals te informeren over de wijzigingen rondom de recyclingbijdrage is de campagne Samen maken we er iets moois van gelanceerd met de bijbehorende website: wemakenerietsmooisvan.nl. Samen maken we er iets moois van staat voor: samen werken we aan verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s.

Waarom deze verandering?

Hoewel ten minste 95 procent van alle auto’s aan het einde van hun levensduur in Nederland hoogwaardig wordt gerecycled en nuttig toegepast, werd tot nu toe niet over al deze auto’s een recyclingbijdrage betaald. Zo werd over auto’s die bijvoorbeeld parallel geïmporteerd worden of gebruikte auto’s die door particulieren uit het buitenland worden gehaald, geen recyclingbijdrage geheven. Sinds 30 april 2021 wordt over álle auto’s die op Nederlands kenteken worden gezet een bijdrage geïnd.

Voordat het zover was, moest eerst een Algemeen verbindend verklaring (Avv) aangevraagd worden bij de overheid, zodat de inning van de recyclingbijdrage bij parallelimport namens ARN uitgevoerd kan worden door de RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Bekijk de bekendmaking in de Staatscourant hierover hier.

Partners Samen maken we er iets moois van

Naast ARN en de RDW zijn ook RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba partners van de campagne 'Samen maken we er iets moois van'. De laatste vier organisaties stonden in 1995 aan de wieg van ARN. Vandaag de dag zijn deze partners nog steeds drijvende krachten achter ARN. Ambassadeurs van de campagne zijn wetenschapsjournalist en presentator Anna Gimbrère en presentator Rob Kamphues.