Aandrijfbatterijen

Voor de inzameling en verwerking van aandrijfbatterijen heeft ARN de krachten gebundeld met Stichting Batterijen (Stibat). De demontagebedrijven verwijderen ze, waarnaar ze naar gespecialiseerde verwerkers gaan.

Volgens het Besluit beheer batterijen (Bbb) zijn autofabrikanten en -importeurs verplicht om zowel de startaccu’s als de aandrijfbatterijen van hybride en elektrische auto’s na gebruik terug te nemen. Door deel te nemen aan het collectieve systeem (waarvoor zij een beheerbijdrage betalen) dragen zij de uitvoering van hun verantwoordelijkheid over aan ARN.

Concreet zorgt ARN voor de inname en verwerking van de afgedankte aandrijfbatterijen met een negatieve restwaarde. In de praktijk gaat het dan om Li-ion accu’s. Ook regelt ARN de informatievoorziening en rapportage aan de overheid daarover. Door de groei bij elektrische auto’s zal het aantal lithium-ion aandrijfbatterijen toenemen.

Bovendien rapporteert ARN aan de overheid over de auto-accu’s met een positieve restwaarde: lood- en NiMH-accu’s.

 

 

ARN kan collectief oplossingen bieden voor ondernemers. Bij de inzameling en recycling werkt ARN onder meer samen met batterijeninzamelaar Johan van Peperzeel en EcarACCU.

Zo krijgt EcarACCU aandrijfbatterijen aangeleverd van ARN. Medewerkers meten eerst of er nog spanning op de cellen staat, om de aandrijfbatterijen veilig te kunnen demonteren. De aandrijfbatterijen mogen niet terug naar de auto-industrie, want daar zijn ze voor afgekeurd. Daarbuiten zijn er veel mogelijkheden voor hergebruik. Een opvallende toepassing is de opslag van zonne-energie. Ook bij de stroomvoorziening in afgelegen gebieden biedt hergebruik van aandrijfbatterijen een goede oplossing.