Recyclen doen we samen

Om kort te gaan: ARN doet aan autorecycling – op de meest duurzame wijze. Dat is onze focus. En dat doen wij samen met alle partijen binnen de branche. ARN is de actieve facilitator van de keten. Door krachten te bundelen, door te investeren en vooral ook door mee te denken.

Onze missie, visie en doelstellingen zijn gebaseerd op vier concrete beloften:

1. Partnerschap in recycling
Bestuurders, importeurs, autodemontagebedrijven, inzamelbedrijven, verwerkingsbedrijven, tussenhandelaren, shredderbedrijven: wij willen intensief samenwerken met álle partijen, op basis van absolute gelijkwaardigheid. Om iets te kunnen bereiken binnen de autorecycling is partnerschap noodzakelijk. Zodat we een gezamenlijk speelveld creëren voor alle partners, op basis van een onomstotelijk gemeenschappelijk belang.

Ook buiten de keten zoeken we naar samenwerking – bijvoorbeeld met universiteiten en researchinstituten – om nieuwe toepassingen te ontwikkelen op het gebied van recyclingtechnieken en materialen.

2. Ontzorgen in afvalverwerking
ARN werkt samen met zo’n driehonderd partners. Wij bundelen al die individuele krachten en faciliteren een goede werking van de keten door steun te bieden waar mogelijk, zodat iedere partner zich kan concentreren op zijn eigen specifieke rol. Wij fungeren daarbij als meldpunt, begeleider en regelaar, zodat alle reststoffen op een milieuverantwoorde wijze kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Meldt een demontagebedrijf dat zijn opslag vol zit? Dan geven wij dit door aan Renewi, die zorgt voor een milieuverantwoorde afvoer en verwerking van de afvalstoffen. Gaat het om vloeistoffen? Dan schakelen we het gespecialiseerde GS-Recycling Nederland in. Wil productiebedrijf Duvano spoorbielzen ontwikkelen op basis van herbruikbare kunststoffen? Dan leveren wij de grondstof én de materiaalkennis.

3. Een gelijk speelveld

Binnen de autorecycling moeten alle ketenpartners kunnen rekenen op rechtvaardige verhoudingen. Dus zonder fake export, illegale sloop en schadelijke lekstromen. Wij zetten ons in voor een gelijk speelveld voor iedereen. Eerlijk, betrouwbaar en transparant.

Daarbij past ook een open communicatie. ARN heeft daarin een bindende rol: wij luisteren en delen kennis en informatie. Wij zijn actief in dialoog. Daarbij maken we gebruik van tal van communicatiemiddelen, zoals ons online magazine Green Light.

“Wij luisteren en delen kennis en informatie. Wij zijn actief in dialoog.”

4. Investeren in duurzame autorecycling
ARN werkt actief aan duurzame autorecycling. Bijvoorbeeld door te investeren in innovatieve installaties. Het tekent onze ambitie: een wezenlijke bijdrage leveren aan de circulaire economie en daarmee aan een betere, duurzame samenleving.

Belangrijke wegwijzers vormen hierbij de zeventien mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, oftewel de Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals die opgesteld zijn door de VN. Daaruit hebben wij vijf hoofddoelen geselecteerd waaraan we een bijdrage willen en kunnen leveren:

  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
  • Duurzame en betaalbare energie voor iedereen
  • Bevorderen van aanhoudende, duurzame economische groei en fatsoenlijke banen.
  • Innovatie en duurzame infrastructuur.
  • Partnerschappen voor de doelen.

De vijf doelen vormen samen een kompas voor de keuzes die ARN maakt. Zo kunnen we zien of onze activiteiten daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een circulaire economie.

Concreet: we behalen prachtige resultaten in recycling, maar tegen welke prijs? Hoeveel CO2 stoten de processen uit waarmee wij deze resultaten behalen? Kunnen we de CO2-uitstoot wellicht sterk verminderen door de recyclingprestatie iets aan te passen? Kunnen de kosten daarmee ook omlaag?
En vooral: weten we onze resultaten op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar en structureel steeds weer te verbeteren? Daarin ligt voor ons de uitdaging!

 

Ingrid NiessingAlgemeen directeur ARN