Duurzaamheidsverslag 2020

25 jaar professionele autorecycling in Nederland

Voor ARN was 2020 een speciaal jaar. Het had een feestelijk tintje moeten krijgen vanwege het 25-jarig jubileum, maar werd overschaduwd door de coronacrisis. Toch is het met medewerking van de keten gelukt om de autorecyclingprestatie tijdens de pandemie op peil te houden: 98,3 procent van het gewicht van de auto wordt duurzaam gerecycled.

Vorige publicaties

ARN duurzaamheidsverslag 2019_1920x720

Duurzaamheidsverslag 2019

Afgedankte auto in 2019 voor 98,4% gerecycled

Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle materialen worden hergebruikt. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in 2019 een recyclingpercentage van 98,4% gerealiseerd. Lees hier alles over de achtergronden van deze bijzondere prestatie.

Duurzaamheidsverslag 2018

Afgedankte auto’s in 2018 voor 98,4% nuttig toegepast

ARN is ook in 2018 de spil geweest van de autorecycling in Nederland. De organisatie stond de ketenpartners bij als aanjager, kenniscentrum en ontzorger. Hoe en met welk resultaat, leest u hier. Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’.

auto, resten auto, arn

Duurzaamheidsverslag 2017

Aanscherping van strategie, doelen en prestaties

In 2017 legt ARN haar strategie, doelen en prestaties scherp langs de meetlat. Met een hernieuwde focus slaan we het pad in naar de toekomst van autorecycling, bekrachtigd in vier beloften: partnerschap in recycling, een gelijk speelveld, ontzorgen in afvalverwerking en investeren in duurzame autorecycling.

autowrakken, duurzaamheidsverslag 2018, arn

Duurzaamheidsverslag 2016

Lagere kosten, meer vrijheid voor ondernemers

Een nieuwe fase in de relatie met autodemontagebedrijven: de demontagevergoeding maakt plaats voor een administratieve vergoeding; verplicht werk wordt niet meer vergoed.

infographic, duurzaamheidsverslag 2015, arn

Duurzaamheidsverslag 2015

Het jaar van drie leerzame shredderproeven

Drie shredderproeven geven nauwkeurig inzicht in de materiaalstromen en mogelijke nieuwe toepassingen. Er komt een officieel hergebruik-label: de classificatie.

infographic, duurzaamheidsverslag 2014, arn

Duurzaamheidsverslag 2014

Eerste pilot met second life accu’s

In de recyclingprestaties wordt voor het eerst gerapporteerd over de resultaten van de PST-fabriek. Op Pampus start een pilot met opslag van zon- en windenergie in gebruikte autoaccu’s.

autovelgen, duurzaamheidsverslag 2013, arn

Duurzaamheidsverslag 2013

Nieuwe ambitieuze CO2-doelstellingen

De brancheorganisaties in de mobiliteitssector ondertekenen het SER energieakkoord voor 60 procent CO2-reductie in 2050. ARN gaat helpen om die doelen te halen.

medewerker, duurzaamheidsverslag 2012, arn

Duurzaamheidsverslag 2012

Nederland behoort tot de koplopers

Dat Nederland voorop loopt in autorecycling valt ook op in het buitenland, aangezien een land als Rusland inmiddels ook een beroep doet op de kennis en expertise van ARN.

vloeistof, duurzaamheidsverslag 2011, arn

Duurzaamheidsverslag 2011

Toe werken naar minimaal 85% hergebruik

In 2015 moet ten minste 85% als product of materiaal hergebruikt worden. De PST (Post Shredder Technologie)-fabriek levert een belangrijke bijdrage om naar die doelstelling toe te werken.