De autorecyclingketen

Auto inleveren

Na gemiddeld achttien jaar is een auto rijp voor de sloop. In Nederland zijn dat zo’n 230.000 auto’s per jaar. Het inleveren van een oude auto gebeurt bij één van de ARN autodemontagebedrijven. Zodra een afgedankte auto binnenkomt, meldt het bedrijf deze af bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De klant krijgt een vrijwaringsbewijs en de auto een ORAD-melding: een Online Registratie AutoDemontage.

ARN werkt samen met zo’n 300 ketenpartners die zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking van de afgedankte auto’s en accu’s. Dat proces gebeurt in een aantal stappen, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. De wet schrijft voor dat ten minste 95 procent van het autogewicht wordt gerecycled of nuttig toegepast. In de praktijk ligt dat percentage zelfs op 98,4 procent.

Autodemontage

Het ARN autodemontagebedrijf gaat aan de gang met de demontage. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een nieuw leven. Denk aan de startmotor, versnellingsbak of koplampen. Andere onderdelen worden verwijderd voor recycling door gespecialiseerde bedrijven, zoals banden of olie.

ARN is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen en werkt daarbij samen met 226 aangesloten autodemontagebedrijven. ARN regelt dat er goede verwerkers zijn en zorgt voor de monitoring daarvan.
De demontagebedrijven vormen een dynamische branche, die voortdurend anticipeert op nieuwe technologische toepassingen in auto’s. ARN werkt nauw samen met de autodemontagebedrijven om ook de nieuwste componenten van auto’s te kunnen recyclen. De bedrijven recyclen samen 24,6 procent van het gewicht van afgedankte auto’s.

Shredder

Na de demontage gaat het kale autowrak naar een ARN-shredderbedrijf. De installatie vermaalt de auto tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar het PST-bedrijf in Tiel.

Bij ARN zijn dertien shredderbedrijven aangesloten, zoals HKS the Metal company in Moerdijk en Gerrits Recycling in Den Bosch, waar grote machines de autowrakken vermalen. Het grove, lichte vuil wordt afgezogen. De rest gaat door een trommelmagneet, waarbij het ijzer wordt afgescheiden. De rest van de metalen worden verder in het proces gescheiden. Het teruggewonnen ijzer gaat naar smelterijen die er nieuw staal van maken. De shredderbedrijven recyclen samen 58,6 procent van het autogewicht van de afgedankte auto’s.

Post Shredder
Technologie (PST)

Scheiding met ‘Post Shredder Technology’ (PST) is de laatste stap in het recyclingproces. De PST-fabriek in Tiel scheidt het overgebleven shredderafval in herbruikbare grondstoffen. De combinatie van technieken is uniek in de wereld en ontwikkelt zich steeds verder. “We werken voortdurend aan innovaties,” zegt directeur ARN Recycling Hans van de Greef.

In de PST-fabriek worden vier afvalstromen van elkaar gescheiden: kunststoffen, mineralen, vezels en metaalrestanten. Het proces is opgedeeld in verschillende modules, die in de fabriek elk een eigen kleur hebben. Zo scheidt de blauwe module het materiaal in de drie hoofdstromen mineralen, kunststoffen en vezels. Die groepen worden in aparte modules weer verder uit elkaar gehaald. De ‘Post Shredder Technology’ is verantwoordelijk voor de laatste 15,2 procent recycling van de afgedankte auto’s.

Lees meer