Vijf SDG’s als leidraad voor ARN

Op weg naar de circulaire toekomst 

We hebben maar één aarde. Als in 2019 iets duidelijk is geworden – onder meer door de natuurrampen en andere effecten van global warming – dan is het dat we zuiniger moeten omspringen met onze omgeving, onze grondstoffen. ‘Circulair denken’ is geen loze kreet, geen hobby van milieufreaks, het is vandaag al bittere noodzaak.

Hergebruik moet de norm worden om onze aarde over decennia nog steeds leefbaar te laten zijn. De Nederlandse autorecyclingketen levert zijn bijdrage, maar we zullen in de komende jaren verder moeten doorpakken.

De zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de VN helpen daarbij. Ze maken het organisaties mogelijk om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Vijf van deze SDG’s hebben het afgelopen jaar specifiek voor ARN gefungeerd als heldere sterren aan de horizon:

  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Duurzame en betaalbare energie
  • Zorgen voor inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijke banen
  • Partnerschappen voor de doelen
  • Innovatie en duurzame infrastructuur

Aan de hand van deze vijf SDG’s houdt ARN zichzelf op koers, bij zijn inzet voor hoogwaardige en verantwoorde autorecycling in Nederland. De kernbegrippen zoals de duurzame consumptie- en productiepatronen, energie, economische groei, het concept van ‘partnerschap’ en van ‘innovatie’ staan centraal. Het zijn wegwijzers van onze diepere drijfveren. Deze wegwijzers bepalen onze richting en de wijze waarop wij bij ARN samen met de keten autorecycling elk jaar beter, succesvoller en belangrijker willen maken.

De SDG’s zijn in dit alles onze ‘big picture’. Bij moeilijke vraagstukken vragen we ons af welke beslissing onze SDG’s dichterbij brengen. Zo werken die SDG’s dus heel praktisch en helpen ze ons kritisch te zijn op ons handelen. Doen we het goed genoeg, hoe kan het scherper?

Zo kijken we naar onze cijfers en onze resultaten. Naar het percentage van het gewicht van autowrakken dat nuttig wordt toegepast. Naar het percentage verwerkte aandrijfbatterijen dat wordt hergebruikt. Naar het deel van de Nederlandse autowrakken dat daadwerkelijk door ARN autodemontagebedrijven wordt verwerkt. Ja, zelfs naar de CO2-footprint van de autorecyclingketen – die overigens elk jaar kleiner wordt. De keten bespaarde in 2019 198 kton CO2.

Zo geven wij inhoud en richting aan onze eigen prestaties, met als ultiem doel: met autorecycling bijdragen aan een circulaire wereld!

 

Bekijk hier de website met alle informatie over de Sustainable Development Goals.

logo arn

Missie ARN

Samen met onze partners streven we naar verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s.

Visie ARN

Bij ARN geloven wij dat de recycling van auto’s bijdraagt aan de circulaire economie, waarbij er geen schade is voor milieu en leefomgeving. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk.