Samen maken we er iets moois van

Met ingang van 30 april 2021 wordt er een recyclingbijdrage geïnd op alle auto’s die voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen. Dit betekent dat vanaf dat moment de recyclingbijdrage niet meer alleen geldt voor nieuwe auto’s, maar ook voor auto’s die worden geïmporteerd uit het buitenland.

Voordat het zover kon komen, moest eerst een Algemeen verbindend verklaring (Avv) aangevraagd worden bij de overheid, zodat de inning van de recyclingbijdrage bij parallelimport namens ARN uitgevoerd kan worden door de RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt.

Wat is de recyclingbijdrage?

De consument betaalt eenmalig een bedrag boven op de aanschafprijs van een nieuwe personenauto of lichte bedrijfswagen. Voor buitenlandse auto’s (nieuw of tweedehands) die geïmporteerd worden, werd dit bedrag tot nu toe niet betaald. Vanaf 30 april 2021 verandert dit en zal de bijdrage geïnd worden over álle auto’s die vanaf dat moment een Nederlands kenteken krijgen.

Bij het aanvragen van een kenteken voor een parallel geïmporteerde auto betaalt de aanvrager de recyclingbijdrage via de RDW.

Waarom deze verandering?

Hoewel ten minste 95 procent van alle auto’s aan het einde van hun levensduur in Nederland hoogwaardig wordt gerecycled en nuttig toegepast, werd tot nu toe niet over al deze auto’s een recyclingbijdrage betaald. Zo werd over auto’s die bijvoorbeeld parallel geïmporteerd worden of gebruikte auto’s die door particulieren uit het buitenland worden gehaald, geen recyclingbijdrage geheven. Per 30 april 2021 zal over álle auto’s die op Nederlands kenteken worden gezet een bijdrage worden geïnd.

 

Algemeen directeur ARN Holding B.V. Ingrid Niessing:

 

“Dit is een stap die het fundament onder de autorecycling in Nederland versterkt. Het trekt de regels voor alle auto’s gelijk en creëert zo een level playing field

Wat gebeurt er met de recyclingbijdrage?

Dankzij de recyclingbijdrage kunnen afgedankte auto’s verantwoord en hoogwaardig worden gerecycled.

Samen maken we er iets moois van

‘Samen maken we er iets moois van’ staat voor: samen werken we aan verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s. Om consumenten en professionals te informeren over de wijzigingen is er een speciale website ontwikkeld: wemakenerietsmooisvan.nl.

Partners

Naast ARN en de RDW zijn ook RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA  en Stiba partners van de campagne ‘Samen maken we er iets moois van’. Deze laatste vier organisaties stonden in 1995 aan de wieg van ARN. Vandaag de dag zijn deze partners nog steeds belangrijke drijvende krachten achter ARN.