Onderzoek en innovatie

Ontwikkelingen in de automotive en recycling volgen elkaar snel op en worden door ARN scherp in de gaten gehouden. Daarnaast probeert ARN ook zijn steentje bij te dragen en stimuleert onderzoek en processen die (uiteindelijk) bijdragen aan hoogwaardige recycling. Waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis in huis, maar zeker ook daarbuiten. Het aandeel elektrisch vervoer neemt toe. De aandrijfbatterijen van elektrische auto's moeten duurzaam worden gerecycled. Om dit op verantwoorde wijze te organiseren, neemt ARN deel aan diverse overleggen met auto-importeurs en werkgroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep die zich richt op opslag van aandrijfbatterijen.

Hergebruik

Van een afgedankte auto wordt al een groot deel hergebruikt. Maar het blijft een uitdaging het recyclingproces nog meer te optimaliseren en afzetmarkten voor secundaire grondstoffen te vinden die voldoen aan de wettelijke eisen. Een geslaagd voorbeeld zijn de bumpers van Renault. Deze bestaan voor 30% uit gerecycled plastic. De PST-fabriek uit Tiel levert hiervoor het materiaal via het bedrijf Galloo.

CO2 voetafdruk recyclingketen

Sinds 2010 is ARN bezig met het in kaart brengen van haar CO2 voetafdruk (carbon footprint). In 2016 heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in de CO2 voetafdruk van de PST-fabriek in Tiel. Maar we willen meer inzicht. Business Development is daarom bezig met het in kaart brengen van de CO2 voetafdruk van de gehele keten. Zo achterhalen we de milieu impact van de activiteiten van ARN en haar ketenpartners, zodat we daar vervolgens toekomstdoelstellingen aan kunnen verbinden.

Toekomstgericht

ARN hecht er groot belang aan om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen om ook in de toekomst hoogwaardige en verantwoorde autorecycling te kunnen realiseren. En wie zijn de realisators en vakgenoten van de toekomst? Studenten. Daarom organiseren we met regelmaat activiteiten om kennis te delen en op te halen bij deze doelgroep. Bijvoorbeeld een door ARN georganiseerde lunchmeeting op de TU Eindhoven. Waarbij studenten van diverse studierichtingen met elkaar gesproken hebben over de ontwikkeling in de automotive sector, autorecycling en innovaties.