LIFE+ en ARN

LIFE+ is een subsidieprogramma van de Europese Unie, dat is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Binnen LIFE+ kunnen overheden, bedrijven en niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) projectvoorstellen indienen die in aanmerking voor subsidie. Ook ARN heeft in 2011 LIFE+ subsidie ontvangen.

Het LIFE+ programma liep van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Na deze datum kunnen nog LIFE+ projecten doorlopen waarvoor in een eerder stadium subsidie is toegekend. Voor de periode van 2014 tot en met 2020 heeft het programma een vervolg gekregen onder de naam LIFE.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl