Startaccu inleveren

Een afgedankte startaccu bevat schadelijke bestanddelen. Startaccu’s die niet ingezameld en gerecycled worden, kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Vanwege deze schadelijke bestanddelen mogen startaccu’s niet bij het huishoudelijk restafval afgevoerd worden. U herkent dit voorschrift aan het symbool dat is afgebeeld op de accu (van een klikobak met een kruis er doorheen en de aanduiding van het chemische element lood (Pb).

Het inleveren van een startaccu is dus goed voor het milieu, maar waar kun je een lege startaccu veilig inleveren?

ARN heeft een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten voor startaccu’s, dat gevormd wordt door de vergunde autodemontagebedrijven die aangesloten zijn bij ARN. Om een inleverpunt bij u in de buurt te vinden, kunt u gebruik maken van onze locatiezoeker.