Skip to content
Kennissessie TNO
Routekaart naar circulaire plastics in 2050
Eind vorig jaar presenteerde TNO een routekaart naar circulaire plastics in 2050. De redactie van Green Light was aanwezig bij deze onlinepresentatie, tekende een verslag […]
photo-1565879422384-053cc91c8b8b

Eind vorig jaar presenteerde TNO een routekaart naar circulaire plastics in 2050. De redactie van Green Light was aanwezig bij deze onlinepresentatie, tekende een verslag op en wilde weten: wat betekent dit voor autorecycling?


Tekst Cathelijne van Wingerden

Plastics bieden een unieke combinatie van eigenschappen. Ze zijn flexibel, goedkoop, sterk en licht, maar er zit ook een schaduwzijde aan plastics. TNO roept daarom op om plastic niet te verspillen en om deze schaduwzijde van plastics met urgentie aan te pakken. Juist omdat we als maatschappij niet zónder plastic kunnen, is het van het grootste belang om plastics – als onderdeel van de circulaire transitie – future proof te maken. De onderzoeksorganisatie verwacht, op basis van een nieuw intern ontwikkeld PRISM-model, dat in 2050 van de dan verwachtte 1.640 kiloton plastic afval 87% zal kunnen worden teruggewonnen.

Uitgaan van de markt in plaats van het afval

In de whitepaper ‘Verspil het niet. Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan!’ die door TNO is gemaakt wordt niet uitgegaan vanuit het afval, maar vanuit de markt en de marktvraag. Dit heeft heel veel consequenties, onder meer op het gebied van hergebruik van plastic maar ook op het gebied van verschillende recyclingtechnologieën. De onderzoeksorganisatie zet hiermee volop in op zowel technologische als socio-economische innovatie op dit gebied en ontwikkelde acht oplossingsrichtingen, waarmee een versnelde overgang naar een circulaire plastic-economie haalbaar is. De oplossingsrichtingen in de whitepaper zijn gebaseerd op circulaire waarde netwerken, technologische innovaties, beleid én gedrag. Bijkomend voordeel: de nieuwe circulaire businessmodellen, die hiervoor nodig zijn versterken de economie.

87% van het plastic afval terugwinnen

Op dit moment wordt een derde van het plastic afval circulair verwerkt. In 2050 zou 87% van het plastic afval kunnen worden teruggewonnen (73% als polymere grondstof voor nieuwe plastics en 14% na herfabricatie als onderdeel van een product). Deze uitkomst baseert TNO op het eerdergenoemde nieuwe intern ontwikkelde PRISM-model, waarbij uitgegaan wordt van vier belangrijke invalshoeken, die de transitie aanzienlijk zullen versnellen.

Op dit moment wordt een derde van het plastic afval circulair verwerkt. In 2050 zou 87% van het plastic afval kunnen worden teruggewonnen
Page image

De 4 invalshoeken

  1. Het plastic-ecosysteem moet veranderen van een lineaire (make-take-dispose) naar een circulaire waardeketen. Hierbij moet de hele keten van afvalverwerkers, recyclingbedrijven, chemical converters, plasticproducenten, eindgebruikers en brand owners met elkaar samenwerken: van het ontwerp van producten voor hergebruik en recycling tot het daadwerkelijk sluiten van de cirkel.
  2. Innovaties voor nieuwe recyclingtechnologieën gericht op het leveren van hoogwaardiger recyclaat moeten snel worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan mechanische, fysische en chemische recycling. De standaardisatie van plastics en additieven zou de waarde cyclus van plastics sterk vereenvoudigen, zodat er eerder sprake kan zijn van een closed loop.
  3. De versnelde overstap op deze circulaire waarde netwerken zou gepaard moeten gaan met de doorberekening van de werkelijke kosten van plastic producten. Op dit moment worden de verborgen kosten die het gevolg zijn van milieubelasting en toxiciteit nog betaald via onder andere afvalstoffenbelastingen, zorgverzekeringspremies en een verminderde gezondheid. Het doorberekenen van de werkelijke kosten stimuleert het gebruik van duurzame plastics en leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en een verlaging van de verborgen kosten, zodat de totale kosten min of meer gelijk blijven.
  4. Ten slotte, waar het gaat om duurzame oplossingen, moeten het verantwoordelijkheidsbesef van de producent én de bereidheid van de consument worden gestimuleerd door middel van slimme wetgeving en stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld belastingverlaging voor duurzame initiatieven). Voor deze complexe transitie is het noodzakelijk dat burgers bij het vernieuwingsproces worden betrokken en dat hun stem wordt gehoord. 

 

Europese autofabrikanten gebruiken ruim een miljoen ton plastic per jaar en het aandeel van plastic in auto’s blijft groeien
Page image

Plastics in auto’s

Europese autofabrikanten gebruiken ruim een miljoen ton plastic per jaar en het aandeel van plastic in auto’s blijft groeien. In totaal worden er 39 verschillende soorten plastic voor de autoproductie gebruikt. Naast dat er op het gebied van recycling nog flink wat uitdagingen zijn, is nieuw plastic (ook wel virgin plastic genoemd) op het moment goedkoper dan gerecycled plastic. Een end-of-life vehicle (ELV) bevat naar alle waarschijnlijkheid in 2030 gemiddeld 25 kilo meer plastic dan nu het geval is. Een van de 39 plastics die veel in de autoproductie wordt gebruikt is Polypropyleen (PP). Vooral als thermoplast is het populair, omdat het een redelijk stijf materiaal is en het daarbij bestand is tegen hoge temperaturen. Daarbij is het bestand tegen chemische oplossingen en zuren en is het in bijna elke gewenste vorm te gieten.

Circular Plastics Alliance

De auto-industrie is vertegenwoordigd in de Circular Plastics Alliance (CPA). De visie van de alliantie is om de circulaire economie voor kunststoffen te realiseren en het gebruik van gerecyclede kunststoffen ten behoeve van nieuwe producten substantieel te verhogen. De CPA onderschrijft de doelstelling dat tegen 2025 elk jaar ten minste 10 miljoen ton gerecyclede kunststoffen in producten en verpakkingen in Europa moeten terechtkomen. De alliantie omvat de volledige waarde ketens van kunststof en omvat meer dan 175 organisaties die de industrie, de academische wereld en de overheid vertegenwoordigen. Nieuwe stakeholders kunnen toetreden tot de alliantie door de verklaring te ondertekenen. De CPA wordt ondersteund door de Europese Commissie in het kader van de Europese Plastics Strategie om het (vrijwillig) gebruik van gerecyclede kunststoffen in Europa te promoten. Plastic en plastic afval zijn waardevolle hulpbronnen voor de circulaire economie. Meer inzameling van plastic afval voor recycling draagt ook bij aan het verminderen van plastic vervuiling.

TNO

TNO

Innovation for life

Meer over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Samen met ruim 3.500 professionals van TNO wordt dagelijks aan deze missie gewerkt. Kijk voor meer informatie op tno.nl.

Deel dit bericht op je kanalen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Toestemming