Break-out: Batterijen

Even opladen: bent u klaar voor nieuwe energie?

Als er iets is dat ketenpartners in de autorecycling bezighoudt, dan zijn het de ontwikkelingen rondom aandrijfbatterijen. De breakout sessie over batterijen heeft veel deelnemers flink aan het denken gezet.

Want de herziening van de Batterij Richtlijn 2006/66/EC zal heel wat veranderingen brengen, legde wet- en regelgevingsexpert Willy Tomboy uit. Niet alleen gaat het aantal classificaties van drie naar vijf, ook zijn de nieuwe bepalingen geen richtlijnen maar regulatie, waarmee ze onmiddellijk van toepassing zullen zijn in alle lidstaten. Tomboy: “Duidelijk is dat in de nieuwe bepalingen informatievoorziening, procedures en veiligheid van groot belang worden met serieuze verplichtingen.”

Verwerken, testen, opslaan

Johan van Peperzeel, expert op het gebied van inzameling en opslag, gaf inzicht in de vergaande verplichtingen voor demontagebedrijven die batterijen willen verwerken, testen en opslaan. Daarbij maakten zijn opmerkingen over opslag en vervoer van beschadigde EV-auto’s indruk. De speciale containers met filters en eigen blusinstallaties kosten tussen € 25.000 en € 30.000. Een tip van Van Peperzeel: “Maak van je pand geen doolhof. Wees helder, onder meer naar de brandweer, waar en hoe je batterijen opslaat. Gebruik altijd de juiste verpakkingen voor accu’s en zet beschadigde accu’s buiten, totdat een expert bepaald heeft dat ze veilig zijn.”

Tenslotte maakte Nico Kraak van Innovam de noodzaak van goede scholing helder. Kraak: “Iedere demonteur moet vakbekwaam opgeleid zijn. Zorg behalve voor opleiding ook voor passend gereedschap – concreet: een tweepolige spanningstester in plaats van een multimeter. Zorg voor aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en werk met de juiste informatie, zoals de fabrieksgegevens, om veilig te werken. Mijn motto: je hoeft niet bang te zijn voor elektrische voortuigen, maar heb er wel respect voor.”

 

Download hier de presentatie.