Stibat

Registratie van batterijen

Om het voor een importeur mogelijk te maken om alle batterijen en accu’s in één keer op te geven, heeft ARN al in 2008 met Stichting Batterijen (Stibat) afgesproken om gebruik te maken van het door Stibat ontwikkelde opgavesysteem: MyBatbase.

In de praktijk hebben alle auto’s namelijk zowel een startaccu als draagbare batterijtjes (bijvoorbeeld in sleutels en bandensensoren). Daarnaast worden auto’s steeds vaker uitgerust met een industriële aandrijfbatterij.

Eén systeem

MyBatbase is een online opgave portaal waarbij een producent eenmalig artikelcodes kan aanmaken voor alle batterijen en accu’s in de door hen op de markt gebrachte voertuigen. Voor elke opgave periode kunnen deze artikelcodes vervolgens vermenigvuldigd worden met de werkelijk op de markt gebrachte aantallen batterijen en accu’s.

ARN rapporteert over de startaccu’s en de aandrijfbatterijen in personenauto’s en bestelwagens. Stibat neemt de rapportage voor draagbare batterijen en alle overige industriële batterijen en accu’s voor haar rekening.

Op het gebied van ingezamelde afvalbatterijen en –accu's delen Stibat en ARN ook hetzelfde portaal myBatterybalance. Hierop kunnen inzamelaars periodiek opgeven welke hoeveelheden van welke batterij ze ingezameld hebben en naar welke recyclers met welke recyclingpercentages deze batterijen vervoerd zijn.