Startaccu's

Landelijk netwerk inleverpunten

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten batterijen: industriële batterijen (aandrijfbatterijen) en startaccu’s. De laatste zijn in de regel loodzuuraccu’s, maar we zien ook steeds vaker lithium startaccu’s.

ARN heeft een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten voor startaccu’s. Het netwerk wordt gevormd door de bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven met een omgevingsvergunning (OBM).

Naast het verzorgen van het netwerk rapporteert ARN aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over afgedankte startaccu’s (loodaccu’s- en Li-ion-startaccu’s). Deze gegevens worden uit het opgaveportaal van Stibat gehaald, waar inzamelaars de ingezamelde en verwerkte startaccu’s in opgeven.

Startaccu’s die niet ingezameld en gerecycled worden, kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Omdat een afgedankte startaccu schadelijke bestanddelen bevat, mag deze niet bij het huishoudelijk restafval afgevoerd worden. Om dit te duiden staat er op een startaccu het symbool van een klikobak met een kruis er doorheen en de letters Pb (chemisch element lood).

ARN inleverpunten

Het inleveren van een startaccu is dus goed voor het milieu, maar waar kun je een afgedankte startaccu veilig inleveren? ARN heeft een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten voor startaccu’s. Het netwerk wordt gevormd door de bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven.

Recycling

Loodzuuraccu’s worden niet in Nederland verwerkt maar bij verwerkingsbedrijven in België, Duitsland en Frankrijk. De loodaccu bestaat uit loodzuur, lood en plastic. Deze materialen worden gescheiden van elkaar en afzonderlijk verwerkt. Het lood wordt veelal weer toegepast in nieuwe loodaccu’s.