03/11/2013

Nieuw magazine 95 staat volledig in het teken van Het Nieuwe Rijden

Nieuw magazine 95 staat volledig in het teken van Het Nieuwe Rijden

De jongste editie van het magazine ‘95’ van ARN staat volledig in het teken van Het Nieuwe Rijden en behandelt vooral hoe ondernemers kosten kunnen besparen door Het Nieuwe Rijden in de praktijk toe te passen. Een thema dat volledig past bij de eerder dit jaar gestarte samenwerking tussen ARN en het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Om de branche zo breed mogelijk over dit belangrijke onderwerp te informeren, wordt het magazine voor het eerst samen met de BOVAG Krant verzonden.


Een reductie van 1 megaton CO2–uitstoot in vier jaar tijd; dat is de ambitieuze doelstelling van Het Nieuwe Rijden programma, dat wordt uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het programma loopt inmiddels die jaar en wat is het tussentijdse resultaat? Reden genoeg voor ARN om Het Nieuwe Rijden te kiezen als thema voor het nieuwe magazine 95. Eerder dit jaar werden de activiteiten van het IvDM immers overgedragen aan ARN, waardoor beide organisaties elkaar versterken in hun specifieke kennis op het gebied van duurzaamheid binnen de mobiliteitsbranche.

In ‘95’ is te lezen dat binnen de mobiliteitsbranche diverse partijen een bijdrage leveren aan de noodzakelijk verduurzaming van de mobiliteit in Nederland. Een conclusie die getrokken kan worden na het lezen van 95: om het Nieuwe Rijden tot een succes te maken – en daarmee de doelstelling van 1 megaton CO2-reductie te realiseren – is duurzame gedragsverandering bij automobilisten en beroepschauffeurs nodig. Het IvDM heeft daarom het bedrijfsleven gestimuleerd om duurzame initiatieven te ontwikkelen die Het Nieuwe Rijden ondersteunen. Zo zijn er op dit moment 20 projecten actief onder de HNR-vlag die duidelijk versnellend acteren. Het idee van deze projectmatige aanpak is dan ook dat de markt slimme producten ontwikkelt die ook na afloop van het subsidieprogramma blijven bestaan zodat de transitie naar duurzame mobiliteit de komende jaren met concrete verdienmodellen kunnen en zullen worden vormgegeven.

Over het magazine 95

’95’ is een uitgave van ARN. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar en heeft telkens een centraal thema dat aansluit bij actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid in de mobiliteitsbranche. Kijk voor meer informatie over Het Nieuwe Rijden op www.hetnieuwerijden.nl.

Bekijk de online versie of download de PDF.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl