03/02/2013

Magazine 95, nummer 5: Recyclingbijdrage

Magazine 95, nummer 5: Recyclingbijdrage

De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde, maar de naam verandert: verwijderingsbijdrage wordt recycling­bijdrage. Een term die veel beter aansluit bij datgene wat we doen.


Mede door de recyclingbijdrage van 45 euro, realiseert ARN samen met de demontage-­, inzamel-­, verwerkings-­ en shredderbedrijven het voor auto’s wettelijk geldende recyclingpercentage van 95 procent, dat in 2015 moet zijn gerealiseerd. Echter, uit consumentenonderzoek blijkt dat nog niet iedereen bekend is met deze bijdrage. Veel mensen weten niet dat de bijdrage bestaat, hoe hoog die is, of waar het geld aan wordt besteed. Meer details over dit onder zoek leest u in dit magazine.

Wat doen we met de opbrengst uit de recyclingbijdrage? Deze gaat deels naar de autodemon tagebedrijven, als vergoeding voor het werk dat zij verrichten. Een ander concreet voorbeeld is de PST-fabriek. Hier wordt shred­derafval gescheiden en verwerkt voor herge­bruik als secundaire grondstof. Een prachtige showcase die iedereen laat zien hoe de bijdrage wordt ingezet. De recyclingbijdrage dient een maatschappelijk belang. Dankzij hoogwaardige technologie worden afvalstoffen weer ingezet als grondstof. Dit gaat milieubelasting tegen en biedt een oplossing voor de toenemende grondstoffenschaarste. In dit magazine vindt u hiervan een aantal mooie voorbeelden.

Bekijk de online versie of download de PDF.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl