24/05/2012

Duurzaamheidverslag 2011: Recyclingpercentage autowrakken stijgt naar 96,2% in 2011

Duurzaamheidverslag 2011: Recyclingpercentage autowrakken stijgt naar 96,2% in 2011

In 2011 is 96,2% van het gewicht van afgedankte auto’s in Nederland gerecycled. Dit blijkt uit het duurzaamheidverslag dat ARN vandaag presenteert. Het recyclingpercentage bestaat uit twee gedeeltes; 83,1% is hergebruikt als product of materiaal en 13,1% is verbrand met energieterugwinning. In 2010 lag het recyclingpercentage nog op 95,3%. In 2011 zijn in Nederland 249.607 auto’s afgemeld als autowrak, waarvan 206.150 voertuigen door de contractpartners van ARN zijn verwerkt. Hiermee komt het marktaandeel van ARN in 2011 uit op 82,6%.


De recyclingprestatie van 96,2% voldoet echter nog niet aan de in 2015 gestelde wettelijk gestelde verdeling. Deze schrijft voor dat ten minste 85% als product of materiaal hergebruikt moet worden, aangevuld tot 95% door verbranding met energieterugwinning. Juist die laatste procenten van materiaal hergebruik zijn de meest complexe en kostbare om te realiseren.

Het verbranden van shredderafval met energieterugwinning telt mee in de recyclingprestatie en is sinds maart 2010 mogelijk in afvalenergiecentrales met een zogenaamde R(ecycling) 1-status. De overheid kan op basis van Europese richtlijnen die status verlenen aan installaties. Omdat in 2010 veel installaties die status kregen, is het recyclingpercentage gestegen.

De PST (Post Shredder Technologie)-fabriek van ARN in Tiel levert een belangrijke bijdrage aan de te behalen doelstelling omdat daar shredderafval als materiaal wordt hergebruikt. In de PST-fabriek neemt de verwerkte hoeveelheid shredderafval de laatste maanden gestaag toe. Het materiaal is afkomstig van twee shreddergroepen. De complexe proceslijn, met 170 in serie en parallel geschakelde machines, is het afgelopen jaar uitvoerig getest en ingeregeld. Aangezien het shredderafval vrij heterogeen van samenstelling is, zijn alle mogelijke badges getest. Voor hoogwaardige verwerking moet het geproduceerde materiaal aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Arie de Jong, algemeen directeur van ARN: “Diverse spelers in de recyclingmarkt weten ons te vinden voor deel-recycling. Ook is er veel belangstelling vanuit de branche om de fabriek te bezichtigen.’’ De PST-fabriek heeft in 2011 ongeveer 1 mln euro LIFE+ subsidie toegekend gekregen. Daarmee dient de fabriek voor de rest van Europa als demonstratieproject voor het invullen van Europees natuur-en milieubeleid.

Bekijk het online verslag.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl