13/07/2016

ARN publiceert duurzaamheidverslag 2015

ARN publiceert duurzaamheidverslag 2015

ARN heeft in haar vandaag verschenen duurzaamheidverslag de recyclingprestatie gepubliceerd van de Nederlandse autobranche over het jaar 2015. Dit is het jaar waarin volgens de Europese autowrakkenrichtlijn 95% hergebruik en nuttige toepassing gerealiseerd moet zijn. De Nederlandse autobranche zit daar dus met een resultaat van 97% ruimschoots boven. Dit is mogelijk door nauwe samenwerking binnen de autoketen - in het bijzonder met de autodemontagebedrijven en shredderbedrijven – onder regie van ARN.


Uit duurzaamheidverslag ARN over 2015 blijkt: Nederlandse autoketen voldoet aan Europese doelstelling door recyclingprestatie van 97,0% in 2015

Arie de Jong, algemeen directeur ARN: “Voor mij is deze mijlpaal het bewijs dat dat autorecycling iets is dat we alleen door nauwe samenwerking kunnen bereiken; daar ben ik trots op.” De bijdrage van de PST-fabriek (PST: post shredder technologie) in de totale recyclingprestatie van Nederlandse autowrakken wordt met de proeven die ARN vorig jaar heeft gedaan voor het eerst goed zichtbaar. De fabriek heeft door in 2015 zo’n 40.000 ton shredderafval te verwerken, de laatste, lastige 12 procenten behaald van de 97%. De Jong: “Daarmee is de installatie een onmisbare schakel in de keten die nodig is om te blijven voldoen aan de 95% doelstelling.”

Nauwkeurig meetinstrument

De rapportage is mede onderbouwd door drie shredderproeven die ARN in 2015 heeft uitgevoerd in samenwerking met de drie shredderbedrijven in Nederland. De shredderproeven maken een nauwkeurige en betrouwbare berekening van het recyclingdeel van de shredderbedrijven en de PST-fabriek mogelijk.

Recyclingkosten voor Nederlandse wrakken verder omlaag

ARN blijft als uitvoeringsorganisatie de komende jaren in nauwe samenwerking met haar ketenpartners de regie voeren in de autorecyclingketen. ARN en haar opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. De Jong: “De keten is volwassen geworden, met het 5-jarige bestaan van de PST-fabriek is de installatie definitief uit de opstartfase. Het is onze streven om naast verlaging van kosten, de opbrengsten van de fabriek te verhogen door het produceren van hoogwaardigere materialen. Op deze wijze dragen we ook bij aan echt circulaire autorecyclingketen, dat is onze missie.”

Lees het duurzaamheidverslag online of bestel het verslag in hardcopy.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl