Autorecycling:
prestaties tot en met 2020

Het gaat goed met autorecycling in Nederland. Al sinds 1997 lukt het de sector om minstens 85 procent van het totaalgewicht van alle sloopauto’s zinvol opnieuw te gebruiken. Sinds 2010, ruim voordat het in 2015 Europees verplicht werd, lukt dat al voor ruim 95 procent en sinds 2016 zelfs meer dan 98 procent. Ook in 2020 zijn weer goede resultaten behaald die zijn weergegeven in het Duurzaamheidsverslag 2020. Door te blijven werken aan optimalisatie komt volledige circulariteit steeds dichterbij. Ook voor aandrijfbatterijen van elektrische auto's heeft ARN een collectief recyclingsysteem: het zogenoemde ARN beheerplan. Hiermee zorgen we ervoor dat 90 procent van alle ingeleverde autobatterijen een tweede leven krijgt: bijvoorbeeld voor energie opslag. De overige 10 procent wordt bij gespecialiseerde bedrijven duurzaam gerecycled.

Twee vormen van hergebruik
Bij het beoordelen van de recyclingprestaties kennen we twee vormen van hergebruik. De eerste is letterlijk het ‘hergebruik van onderdelen en materialen’. Dat gaat op voor auto-onderdelen zoals koplampen, versnellingsbakken en (start-)motoren voor de tweedehands markt. Maar ook voor herbruikbare grondstoffen zoals staal, glas en rubber. Die laatste krijgen dankzij innovatieve bedrijven via recycling en ‘upcycling’ een tweede leven als basisgrondstoffen voor nieuwe producten.

Deze categorie is met afstand de grootste: in 2020 betrof die 87,7 procent van het totaalgewicht van alle afgedankte auto’s die via ARN zijn verwerkt.

Nuttige toepassing
De tweede categorie bestaat uit materialen die niet herbruikbaar zijn, maar waaruit bijvoorbeeld door verbranden nog wel energie kan worden gewonnen. Deze categorie heet ‘energieterugwinning’. In 2020 maakte die 10,5 procent uit van het totale gewicht van alle afgedankte auto’s die via ARN zijn verwerkt.

Slechts 1,7% naar de vuilstort

In totaal werd in 2020 in totaal een klein 200.000.000 kilo aan materialen en onderdelen hergebruikt en/of verantwoord verwerkt. Slechts een heel klein deel bleef over: voor 1,7 procent van het totale gewicht was dat jaar nog geen rendabele nieuwe toepassing mogelijk.

Jaarlijks lichte stijging
De grafiek laat zien hoe de recyclingcijfers zich hebben ontwikkeld. Het percentage hergebruik en nuttige toepassing is tussen 2010 en 2020 gestegen: van 95,3 procent in 2010 naar 98,3 procent in 2020. Nederland voldoet hiermee aan de doelstelling van de Europese autowrakkenrichtlijn, waarin staat dat sinds 1 januari 2015 95 procent van het autowrak moet worden hergebruikt of nuttig toegepast, waarvan minstens 85 procent via hergebruik en maximaal 10 procent door energieterugwinning (nuttige toepassing).

Opvallend is de plotselinge sprong van het totale recyclingpercentage in 2010 naar meer dan 95 procent. Deze was het directe gevolg van nieuwe beperkende regels voor vuilstort. Sindsdien gaat een groter deel van het niet herbruikbare restmateriaal naar de verbrandingsoven voor energieterugwinning.

Steeds nauwkeuriger scheiden
De uitgesplitste cijfers vanaf 2015 tonen ook de onderverdeling van de gewichtspercentages die worden hergebruikt bij respectievelijk autodemontagebedrijven (24,6 procent) en shredderbedrijven (73,9 procent). Zorgvuldige mechanische materiaalscheiding is een van de belangrijkste factoren in het optimaliseren van de efficiency, het verkleinen van de CO2-footprint van autorecycling en het streven naar hoogwaardige autorecycling.