Overzicht recycleproces

Het autorecyclingsproces gebeurt in vier stappen: het inleveren van de afgedankte auto, de autodemontage, de vermaling van het wrak in een shredderbedrijf en de scheiding van de laatste componenten in het PST-bedrijf (Post Shredder Technology) in Tiel. De teruggewonnen stoffen krijgen daarna een nieuwe, nuttige toepassing. Voor de recycling van aandrijfbatterijen van elektrische auto's geldt een andere route. Klik hier voor meer informatie.