Organisatie en stakeholders

ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en FOCWA. ARN is dus niet ingesteld door de overheid, maar door de sector zelf. Met als doel: Nederland helpen te voldoen aan de Europese normen en autodemontage/-recycling zo schoon, duurzaam en volledig mogelijk maken.

Volgens de ‘Europese Autowrakken richtlijn’ van 2015 moeten alle lidstaten van de Europese Unie minstens 95 procent van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig hergebruiken: 85 procent in de vorm van hergebruik van componenten en materialen; 10 procent via energieterugwinning of andere nuttige toepassing. In Nederland helpt ARN de sector om die doelstelling te halen, en liefst zelfs te overtreffen. ARN streeft naar hoogwaardige autorecycling, waarbij zoveel mogelijk voertuiggewicht een goede nieuwe bestemming krijgt. Al onze inspanningen zijn erop gericht om dit zo kwalitatief mogelijk én economisch haalbaar te realiseren.

De vier marktpartijen uit de autobranche BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en FOCWA leveren elk een bestuurder aan de Stichting Auto Recycling Holding. Om die reden is in het organogram een stippellijn weergegeven.

 

Verschillende businessunits
De ARN-organisatie is ‘lean’ en efficiënt. We helpen de keten om het autorecyclingproces hoogwaardig en verantwoord te laten verlopen – nu én in de toekomst. Daarvoor werken we nauw samen met alle schakels in de keten.

We houden de ontwikkeling van regelgeving nauwlettend in de gaten en we gaan in gesprek waar nodig. Daarnaast stimuleren we innovatie van recyclingprocédés door middel van samenwerkingen met onder meer de TU Delft.

Daarnaast zorgen we dat consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord en zonder extra kosten kunnen inleveren. We helpen alle aangesloten demontagebedrijven bij het efficiënt demonteren van bruikbare onderdelen en materialen en zorgen voor het milieuvriendelijk afvoeren en verwerken van restmaterialen.

"De organisatie
is lean en efficiënt"

BOVAG
De Bond Van Garagebedrijven (sinds 1930) is de brancheorganisatie van circa 9.000 ondernemers in mobiliteit: van personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks tot tweewielers, caravans, aanhangwagens, motorenrevisie, autoverhuur, autowassen/-poetsen, verkeersopleidingen, schadeherstelbedrijven en tankstations. Daarnaast is BOVAG een kwaliteitskeurmerk: de leden zorgen dat BOVAG-klanten zorgeloos kunnen genieten van hun mobiliteit. Binnen ARN wordt de BOVAG vertegenwoordigd door Peter Niesink.

FOCWA
FOCWA (sinds 1936) is de Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. FOCWA is een actieve ondernemersvereniging met drie zelfstandige verenigingen, die samenwerken aan de belangenbehartiging van en collectieve dienstverlening aan ondernemers in de Nederlandse carrosseriebranche. Binnen ARN wordt de FOCWA vertegenwoordigd door Guus van Dreven:

''ARN zou partijen nóg meer met elkaar kunnen verbinden. Zodat brancheorganisaties intensiever gaan samenwerken om de (klimaat)doelstellingen te ondersteunen – en te halen.''

''De recyclingbijdrage kan in de toekomst nog beter. Nu wordt gemeten in een percentage van het totale voertuiggewicht. De volgende uitdaging is om per materiaalsoort doelstellingen te formuleren, waarbij voor een aantal materiaalsoorten 100 procent circulair zeker haalbaar is.''

 

Stiba
Stiba (sinds 1985) is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Lidmaatschap van Stiba garandeert dat het bedrijf voldoet aan alle eisen voor wat betreft vergunningen, garanties en kwaliteit. Binnen ARN wordt Stiba vertegenwoordigd door Martijn Traas:

''ARN is voor mij al 25 jaar de organisatie die uitvoering geeft aan de verantwoordelijkheid van de (auto)producenten, conform Europese regelgeving, met een maatschappelijk verantwoord en breed gedragen recyclingsysteem – tot ruim voorbij de 95 procent.''

 

RAI Vereniging
De RAI Vereniging (sinds 1893), voluit de Vereniging van de Rijwiel en Automobiel Industrie, behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s, vrachtauto's, aanhangwagens, opleggers, carrosserieën, speciale voertuigen, motorfietsen, scooters, brom- en snorfietsen, fietsen en onderdelen. Binnen ARN wordt de RAI Vereniging vertegenwoordigd door Olaf de Bruijn:

''ARN is voor mij een geweldig mooi voorbeeld van hoe je in de branche kunt samenwerken en invulling kunt geven aan de producentenverantwoordelijkheid en circulaire economie.''

''Ik sta achter ARN omdat we naar een duurzamere samenleving moeten. Zorgvuldig omgaan met de wereld. Circulair. Dit is een heel tastbaar voorbeeld en daaraan leveren we samen een bijdrage.''

De ARN-organisatie

Stichting Auto en Recycling
Geeft opdracht aan ARN Holding B.V. om uitvoering te geven aan de producentenverantwoordelijkheid namens de auto-importeurs en houdt een fonds aan om te kunnen voldoen aan toekomstige autorecyclingverplichtingen. De stichting is gevestigd in Breukelen, heeft geen medewerkers op de loonlijst en werkt zonder winstoogmerk. Voorzitter: Olaf de Bruijn.

ARN Holding B.V.
Moedermaatschappij van ARN Autorecycling B.V. Levert ondersteunende diensten. Gevestigd in Breukelen; twaalf medewerkers. Algemeen directeur: Ingrid Niessing.

Raad van Commissarissen
Toezichthouder en adviesorgaan voor de ARN Holding en haar dochtermaatschappijen. Speelt een belangrijke rol in de voortdurende verbetering van aanbod en services van ARN.
Toezichthouders:

  • Peter Janssen (voorzitter)
  • Gerrit Mastenbroek
  • Marinke Wijngaard

Peter Janssen (voorzitter)

''Ik ben heel gemotiveerd om ARN te helpen omdat ik heel trots ben op wat we samen bereiken in de markt. Als ik consumenten vraag wat ze denken dat er mogelijk is op het gebied van autorecycling, zijn ze stomverbaasd dat we dat redden voor meer dan 95% van het gewicht van de auto. Dat verhaal zouden we veel nadrukkelijker moeten vertellen – bij de aflevering van nieuwe auto’s, op allerlei manieren. Het is een van de kroonjuwelen van onze sector, ook als je vergelijkt met andere sectoren.''

''De toegevoegde waarde van ARN zie ik voor de toekomst vooral in het delen van kennis binnen de sector. Niet als zelfstandig wetenschappelijk centrum, maar als schakel in het netwerk van technische universiteiten en de automotive industrie.''

 

ARN Autorecycling B.V.
Geeft uitvoering aan de recyclingdoelstellingen en zorgt voor ketenregie. Gevestigd in Breukelen; veertien medewerkers.