naald, hooi, arn

Nieuwsen actualiteiten

Nieuwsflits

Ten strijde tegen Zeer Zorgwekkende Stoffen

In de autorecyclingketen proberen we in elke stap materialen nuttig toe te passen. Echter, komen we onderweg ook materialen tegen die een gevaar kunnen zijn voor mens en milieu: de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hoe gaan…