01/03/2012

Wetgeving loopt achter bij ontwikkeling EV’s

Wetgeving loopt achter bij ontwikkeling EV’s

De ontwikkeling en uitrol van elektrisch vervoer gaat in een dermate hoog tempo, dat huidige (inter)nationale wetgeving, standaarden en normen deze snelle ontwikkeling niet kunnen volgen. Daardoor dekken op dit moment de kaders van wet-en regelgeving nog niet alle veiligheids- en end-of-life aspecten van EV’s af. Dit blijkt uit het deze week openbaar geworden eerste onderzoeksrapport van het Safebat project. Een project dat financieel mogelijk is gemaakt door Automotive Innovation Program (voorheen HTAS).


Eén van de onderzoekstrajecten richt zich op het ontwikkelen en opstellen van een kennisbank over batterijveroudering, een veilige beheerstructuur voor de recycling van EV-batterijen en de ontwikkeling van strategieën en technologieën voor batterijhergebruik en recycling. Dit deelonderzoek is uitgevoerd door Kema, RUPS en ARN Advisory. Hiervoor heeft ARN Advisory in 2011 fabrikanten en importeurs van elektrische auto’s benaderd om deel te nemen aan een marktinventarisatie. Het rapport met de bevindingen over de verschillende onderwerpen is nu openbaar te downloaden.

Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn:

 • Vervoer afgedankte en beschadigde batterijen
  De Europese ADR wetgeving voor vervoer over de weg van gevaarlijke afvalstoffen voorziet momenteel niet in specifieke richtlijnen van industriële, afgedankte en beschadigde accu’s. Dit is onwenselijk vindt de industrie. De richtlijnen die nu bestaan gelden voor vervoer van nieuwe accu’s; bij het vervoer van afgedankte en beschadigde batterijen zullen andere veiligheidsaspecten in acht moeten worden genomen;
 • Kennis over veilig werken
  Het huidige kennisniveau over het omgaan met afgedankte en beschadigde batterijen is nog onvoldoende. Het volumeaanbod van deze batterijen is momenteel ook nog laag, maar gaat gezien de marktontwikkelingen toenemen. Vooruitlopend op deze uitkomsten is ARN gestart met het ontwikkelen van een training voor demontagebedrijven.
 • Infrastructuur en technologie voor recycling
  De verwerkingsindustrie bereid zich momenteel voor op het recyclen van EV-batterijen. Het aantal bedrijven en hun capaciteit is echter nog niet toereikend voor grootschalige verwerking van met name Li-ion batterijen. Vanwege de beperkte hoeveelheid bedrijven is er ook beperkte concurrentie in de markt en dit leidt – in samenhang met de negatieve restwaarde van Li-ion -nu nog tot zeer hoge kosten;
 • Aantal EV-voertuigen in Nederland
  Voorspellingen in de afgelopen jaren over de aantallen te verwachten elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen zijn vaak erg positief geschat. De markt ontwikkelt zich toch trager dan verwacht, vanwege een nog uitgebleven definitieve doorbraak van EV-technologie. RUPS stelt in het rapport een verwachting van 125.000 EV-voertuigen in het Nederlandse wagenpark in 2020;
 • Second-life toepassingen
  De mogelijkheid voor Second-life toepassingen behoeft nader onderzoek. Een groot struikelblok bij het inzetten van Li-ion batterijen uit auto’s voor andere toepassingen, is naast de technologische haalbaarheid, ook de productverantwoordelijkheid. Uiteindelijk zal ook na een Second-life toepassing de batterij gerecycled moeten worden en als de kosten daarvan zo hoog blijven als ze nu zijn is het sterk de vraag wie uiteindelijk deze kosten dan voor zijn rekening zal moeten nemen.

 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl