07/03/2013

Voertuigdemontagebranche van start met het Ondernemingsdossier

Voertuigdemontagebranche van start met het Ondernemingsdossier

De STIBA gaat deze maand met haar leden en de ARN-aangesloten demontagebedrijven van start met het Ondernemingsdossier. Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Voertuigdemontagebedrijven hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten.


Steeds dezelfde informatie aanleveren aan verschillende overheden en moeilijk te begrijpen regels leiden tot irritaties. Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De onderneming bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Maar ook voor overheden levert het Ondernemingsdossier voordelen op. De circa 500 bedrijven in deze branche worden een aantal keren per jaar geïnspecteerd door de verschillende toezichthouders. De toezichthouder kan vooraf de juiste en actuele gegevens raadplegen en is dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Voorzitter STIBA Robert van Notten: “De deelname aan het Ondernemingsdossier is een volgende stap naar professionalisering van de auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven en bevestigt de rol van de demontagebranche binnen de automotive sector.” Meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels, betere dienstverlening en vereenvoudiging van het toezicht. Dat is het gezamenlijke doel van STIBA, ARN en overheden met het Ondernemingsdossier.

Zo werkt het Ondernemingsdossier

STIBA en overheden spreken met elkaar af hoe zij informatie willen uitwisselen en leggen dat vast in samenwerkingsovereenkomsten. De afspraken leggen de basis om met het Ondernemingsdossier te kunnen werken. Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken welke bevoegdheden de gemachtigde toezichthouder heeft om bedrijfsgegevens in te zien, welke documenten in het Ondernemingsdossier worden geplaatst en hoe vaak er op locatie moet worden geïnspecteerd. De ondernemer legt vervolgens zijn relevante bedrijfsgegevens eenmalig in het Ondernemingsdossier vast en houdt deze zelf actueel. De ondernemer kan hierdoor relevante en inzichtelijke informatie over regels achterhalen en vastleggen in zijn Ondernemingsdossier. Moet een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan wordt dat binnen het Ondernemingsdossier gesignaleerd. Daarnaast maakt het Ondernemingsdossier de regels inzichtelijk door ‘regelhulpen’, die helder aangeven wat een ondernemer moet doen om de regels na te leven. Het is daarmee een nieuwe en vooral slimme manier van informatie uitwisselen tussen bedrijven en overheden.

Landelijk initiatief

Het Ondernemingsdossier is een initiatief van het bedrijfsleven mét overheden. Drie brancheorganisaties horeca, rubber- en kunststofindustrie en de recreatiesector en hun overheden zijn vorig jaar al gestart met de invoering van het Ondernemingsdossier. STIBA maakt gebruik van de regelhulpen die de brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie reeds heeft ontwikkeld op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Tevens wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de samenwerkingsafspraken met de landelijke Inspecties en de lokale overheden, die deze branche reeds heeft gemaakt. Daardoor is een snelle start mogelijk. Het Ondernemingsdossier wordt inmiddels landelijk gebruikt door ruim 2.500 ondernemingen, 44 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties en groeit snel.

Meer weten? Kijk op www.ondernemingsdossier.nl.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl