04/11/2011

Verwijderingsbijdrage in 2012 ongewijzigd

Verwijderingsbijdrage in 2012 ongewijzigd

De verwijderingsbijdrage blijft in 2012 gehandhaafd op 45 euro (incl. BTW) per nieuw verkochte auto. De beheerbijdrage van startaccu’s en NiMh HV accupakketten voor hybride auto’s wordt verlaagd.


De verwijderingsbijdrage maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting te voldoen om in 2015 een recyclingpercentage van 95 procent te realiseren. ARN werkt hiervoor samen met ruim 300 bedrijven in de keten van oude auto’s. De eerder dit jaar geopende PST-fabriek speelt een belangrijke rol in het behalen van de laatste lastige procenten. Ook doet ARN veel onderzoek naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor restmaterialen uit voertuigen.

De beheerbijdrage voor auto(start)accu’s en -batterijen en NiMh HV accu’s voor hybride auto’s wordt verlaagd van €0,07 (excl. BTW) naar €0,05 (excl. BTW). ARN legt voor de beheerbijdrage jaarlijks verslag af aan het ministerie van I&M en draagt tevens zorg voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de particuliere eindgebruiker zijn accu kosteloos kan inleveren.

De beheerbijdragen voor Li Ion HV’s accu’s voor hybride en volledige elektrische auto’s blijven gelijk aan die van 2010, namelijk:

  • €90 per accu (incl. BTW) bij een accugewicht <100 kg
  • €180 per accu (incl. BTW) bij een accugewicht >100 kg

ARN heeft in 2010 een uitgebreid onderzoek verricht naar de recyclingkosten en mogelijkheden voor toepassingen van afgedankte Li Ion accu’s in Second Life toepassingen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er op dit moment nog weinig recyclingbedrijven in staat zijn Li Ion accu’s te verwerken. De geldende recyclingtarieven van 5 euro per kg acht ARN daarom nog niet representatief. Second Life toepassingen behoren voor de toekomst ook tot de mogelijkheden, hiervoor moeten volgens ARN echter eerst nog technische barrières, zoals aansprakelijkheidskwesties, verder worden uitgewerkt.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl