21/01/2009

Samenwerking Auto Recycling Nederland en Stichting Batterijen

Samenwerking Auto Recycling Nederland en Stichting Batterijen

Auto Recycling Nederland (ARN) en Stichting Batterijen (Stibat) gaan nauw met elkaar samenwerken. ARN is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van autoaccu’s en High voltage accu’s in motorvoertuigen en Stibat voor zogenoemde draagbare en industriële batterijen en accu’s. Het startschot voor de samenwerking is gegeven met de ontwikkeling van één administratief systeem, waarmee de bijna 900 aangesloten producenten, importeurs en fabrikanten van beide organisaties hun verplichte opgave kunnen doen van de producten die zij op de Nederlandse markt hebben gebracht.


Op 26 september 2008 is het Besluit beheer batterijen en accu’s in werking getreden. In het besluit staat aan welke wettelijke verplichtingen producenten, importeurs en fabrikanten van batterijen en accu’s moeten voldoen. In december hebben zowel ARN als Stibat elk hun collectieve mededeling namens hun deelnemers bij het Ministerie van VROM ingediend. In de mededeling is aangegeven hoe de deelnemers uitvoering zullen geven aan hun verplichtingen. Ook zijn de producenten, importeurs en fabrikanten verplicht om via een jaarlijkse verslaglegging verantwoordelijkheid af te leggen over de wijze waarop zij aan de verplichtingen hebben voldaan.

ARN en Stibat zijn het samenwerkingsverband aangegaan om beide groepen deelnemers een collectieve oplossing aan te bieden. Dit doen zij o.a. door de invoering van één administratief systeem dat de administratieve last voor de aangesloten producenten, importeurs en fabrikanten aanzienlijk verlicht. Het nieuw ontwikkelde administratieve systeem betekent één “loket” waar de bij ARN aangesloten importeurs, producenten en fabrikanten hun opgave kunnen doen. Ook RAI Vereniging heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit initiatief. RAI directeur Peter Janssen: ‘Door dit soort wettelijke verplichtingen collectief als branche in te vullen besparen we onze leden een hoop tijd en moeite’.

Het Besluit beheer batterijen en accu’s spreekt fabrikanten en producenten aan op hun verantwoordelijkheid om de schadelijkheid van batterijen en accu’s voor het milieu te verminderen. Dit gebeurt door batterijen en accu’s zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en te recyclen.

In 2008 is 3.167 ton draagbare batterijen en accu’s in Nederland ingezameld. Gezien de raakvlakken die ARN en Stibat met elkaar hebben, onderzoeken zij de mogelijkheden ook op het gebied van inzameling en communicatie nauwer met elkaar samen te werken.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl