12/06/2014

Regiobijeenkomsten ARN in het teken van transitie

Regiobijeenkomsten ARN in het teken van transitie

Met 6 drukbezochte regiobijeenkomsten heeft ARN de aangesloten autodemontagebedrijven en andere belanghebbenden geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de samenwerking met ARN. De belangrijkste punten op de agenda waren de transitie ‘van kilo’s naar kwaliteit’ en de stop van demontagevergoeding glas en grote kunststofonderdelen. Deze beide veranderingen gaan per 1 augustus in.


Net als voorgaande jaren heeft ARN ook dit jaar weer regiobijeenkomsten georganiseerd om autodemontagebedrijven te informeren over belangrijke ontwikkelingen. In tegenstelling tot voorgaande jaren vonden er geen 4, maar 6 bijeenkomsten plaats, in achtereenvolgens Breda, Cuijk, Haarlem, Assen, De Bilt en Harderwijk. Dat ARN dit jaar 2 extra informatiedagen organiseerde, heeft te maken met het belang van de veranderingen die ARN per 1 augustus doorvoert: het stoppen van de demontagevergoeding van glas en grote kunststofonderdelen en de transitie van kilo’s naar kwaliteit. Deze onderwerpen leven bij de autodemontagebedrijven, dat bleek wel uit het grote aantal vragen dat tijdens de bijeenkomsten werd gesteld. Om deze vragen goed te beantwoorden, verstuurt ARN binnenkort een uitgebreide veelgestelde vragenlijst, met vragen die tijdens de regiobijeenkomsten zijn genoteerd.

Vervolggesprekken

“We merken dat er bij nogal wat autodemontagebedrijven onzekerheid bestaat over de aankomende veranderingen. Veel bedrijven weten bijvoorbeeld niet wat ze kunnen doen wanneer het shredderbedrijf geen wrakken met glas en grote kunststof onderdelen accepteert”, vertelt Aarnout van Duuren, manager van ARN Auto Recycling. “Daarom is het goed dat er al heel veel vervolggesprekken gepland staan om de bedrijven een op een nogmaals de veranderingen toe te lichten. De bij ARN aangesloten demontagebedrijven kunnen zo’n gesprek aanvragen op arn1.wpengine.com/gesprek om nogmaals al hun vragen te stellen. Deze zullen we voor iedereen zo goed mogelijk beantwoorden. We realiseren ons dat de veranderingen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering bij het autodemontagebedrijf. Al deze veranderingen gaan op 1 augustus van start. Alhoewel de systematiek verandert, veranderen de eisen die we aan de materialen stellen niet, die zorg willen we bij de bedrijven zeker wegnemen. Er zal daarom in de eerste periode vanuit ARN veel steun zijn vanuit onze accountteams. Op die manier kunnen we als branche gestructureerd en vanuit ARN met veel aandacht wennen aan een nieuwe werkwijze.”

Shredderbedrijven en tussenhandelaren

Ook voor de bij ARN aangesloten shredderbedrijven verandert er het nodige wanneer ARN per 1 augustus stopt met de demontagevergoeding voor glas en grote kunststof onderdelen. De shredderbedrijven mogen zelf bepalen of zij wrakken met deze materialen al dan niet accepteren. Shredderbedrijven die hier geen problemen mee hebben, maken dit kenbaar met een directieverklaring. De directieverklaring is een document waarin het shredderbedrijf en/of tussenhandelaar verklaart dat de materiaalrecycling van glas en grote kunststof onderdelen afkomstig van de auto wordt geregeld. Dit kan het bedrijf zelf doen, of ervoor zorgen dat de materialen terecht komen in een nascheidingsproces. Voor autodemontagebedrijven is deze verklaring belangrijk om de handhavende instanties te kunnen aantonen dat materiaalrecycling aan het eind van de keten is gewaarborgd. “Er zijn inmiddels enkele shredderbedrijven die kenbaar maken dat ze gewoon auto’s met glas en grote kunststofdelen gaan aannemen, en zorgen voor verdere verwerking, maar er zijn er ook een aantal bij wie de aanvraag voor de vergunning nog loopt”, vervolgt Aarnout van Duuren. “Daarnaast zijn er shredderbedrijven die al hebben aangegeven auto’s met deze materialen niet te accepteren. Voor autodemontagebedrijven die met deze bedrijven samenwerken, denken we als ARN mee over een oplossing. Dat kan emballage zijn om glas en bumpers zelf in te zamelen, maar het is ook mogelijk om uit te wijken naar een tussenhandelaar die deze materialen wel accepteert. Ook in dat geval is een directieverklaring nodig. Binnen ARN werken we momenteel hard om zo’n 30 tussenhandelaren te contracteren. Door ook deze branchepartij een officiële status te geven, creëren we duidelijkheid in de branche en krijgen we meer zicht op lekstromen.”

Van kilo’s naar kwaliteit

Het centrale punt in de transitie ‘Van kilo’s naar kwaliteit’ is de demontagepremie die vanaf 1 augustus anders wordt berekend. Daarmee maakt ARN een begin om autobedrijven te belonen voor de kwaliteit van hun werkzaamheden, en niet voor het gewicht van de autowrakken die zij aanleveren. Mede daarom is de demontagepremie per 1 augustus vastgesteld op € 30,-. Deze is opgebouwd uit €20,- voor elk autowrak dat ‘ARN-schoon’ bij de aangesloten shredderbedrijven wordt ingeleverd en een variabel bedrag van €10,- dat wordt gebaseerd op de kwaliteit van de gedemonteerde materialen. “Die veranderingen zijn nodig om de kwaliteit binnen de recyclingketen opnieuw te verbeteren. Het past ook in de verdere professionalisering van onze branche”, besluit Van Duuren.
Hoe een en ander exact in zijn werk gaat zal ook duidelijk worden met de aangepaste WegWijzer die binnenkort aan de autodemontagebedrijven wordt verstrekt.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl