30/06/2011

Lekstromen: het hoe en waarom

Lekstromen: het hoe en waarom

Uit onderzoek is gebleken dat er lekstromen bestaan. Lekstromen zijn missende voertuigen in het recyclingsysteem. In theorie zou het aantal voertuigen dat bij de RDW wordt afgemeld (ORAD-melding) voor demontage ook aan moeten komen bij de shredder. In de praktijk is het soms anders. De oorzaak die ARN Auto Recycling gaf, is een toename van het aantal wrakken op het terrein van het autodemontagebedrijf. Deze verklaring kan niet jaar in jaar uit gebruikt worden omdat de opslagcapaciteit bij een autodemontagebedrijf ook een maximum heeft.


Vormen van lekstromen

ARN Auto Recycling onderscheidt twee typen lekstromen:

  • Autowrakken worden onder een verkeerde Euralcode afgevoerd. Daardoor zijn autowrakken niet meer traceerbaar.
  • Autowrakken worden illegaal afgevoerd naar een knipper.

Deze beide manieren van afvoeren kan een hogere metaalprijs opleveren. Het opbrengstverschil tussen knippen en naar de shredder brengen is gemiddeld vijf eurocent per kilo. Dit komt doordat geknipt ijzer nog niet vrijgemaakt is van vuil. Dit vuil wordt meeverbrand in de smeltovens, wat slechter is voor het milieu. Shredderschroot, dat ook naar smeltovens gaat, is wel vrijgemaakt van vuil. In de wet staat dat het verplicht is dat autowrakken worden afgevoerd aan een shredder. Er wordt feitelijk een milieudelict gepleegd. Bij een hogere metaalprijs is de lekstroom groter.

Andere tendens in 2010

In 2010 is er voor het eerst een andere tendens te zien: er komen meer autowrakken aan bij de shredder dan dat er in ORAD is afgemeld. Het positieve verschil van 16.473 is te verklaren door de aangetrokken metaalprijzen dat jaar. De markt is weer in beweging gekomen, waardoor opgespaarde voorraden gedemonteerde autowrakken uit 2009 zijn afgevoerd naar de shredder.

ARN neemt initiatieven

ARN Auto recycling heeft diverse initiatieven genomen om de lekstromen te verminderen. We zullen u daar in volgende nieuwsbrieven meer over vertellen. Ook is ARN bezig met het tijdschrift 95, dat helemaal toegespitst zal zijn op lekstromen. Dit magazine verschijnt in augustus.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl