16/09/2011

Lekstromen, deel 3: Samen met andere partijen de lekstromen tegengaan

Lekstromen, deel 3: Samen met andere partijen de lekstromen tegengaan

Wat ARN doet in samenwerking met andere bedrijven om lekstromen te voorkomen. Naast sloop in eigen beheer en exportmeldingen, verdwijnen er ook wrakken in de keten.


Indammen misbruik oneigenlijke sloopmeldingen

Behalve demontage door een erkend bedrijf bestaat in Nederland ook de mogelijkheid voor sloop in eigen beheer. Deze regeling zou een uitzondering moeten zijn, bijvoorbeeld om uit onderdelen van 2 auto’s weer 1 goede te maken. Uit onderzoek van ARN blijkt dat de aantallen sloop in eigen beheer onevenredig oplopen. Van behoorlijke registratie of controle vanuit het bevoegd gezag is bij deze voertuigen geen sprake. ARN Auto Recycling en de Stiba hebben daarom bij de RDW een voorstel liggen om de minimale leeftijd voor sloop in eigen beheer op te schroeven van 15 jaar naar 25 jaar. Daarnaast vindt ARN Auto Recycling dat het stellen van een maximum aantal meldingen per persoon of bedrijf ook een zeer goede oplossing is om misbruik op grote schaal in te dammen.

Wrakken die verdwijnen bij de tussenhandel

Soms komen autowrakken van ARN-bedrijven, die worden afgevoerd via tussenhandelaren, niet aan bij ARN erkende shredders. De provincies waar dit gebeurt zijn op dit moment bezig met onderzoek. Welke sancties en handhavingsacties verder zijn en worden uitgevoerd is niet bekend. ARN is samen met de branchepartijen de mogelijkheden aan het bekijken om tussenhandelaren meer in de keten te betrekken om er zeker van te zijn dat de autowrakken aankomen bij de shredder.

Het aanpakken van illegale demontage

ARN Auto Recycling krijgt via ondermeer autodemontagebedrijven tips binnen over illegale praktijken in de branche. Zodra het vermoeden wordt bevestigd dat er iets niet in de haak is, wordt de informatie doorgespeeld aan het VIM (VROM Inspectie Meldpunt). Dit meldpunt geeft de informatie door aan het desbetreffende bevoegde gezag. Met deze tips zijn al verschillende bedrijven getraceerd en aangepakt op illegale demontage van autowrakken.

Samenwerking met handhaving

ARN Auto Recycling heeft een goede samenwerking met de handhaving in de autodemontagebranche. Het brancheteam heeft een tool ontwikkeld voor handhavers om een massabalans op te maken bij het autodemontagebedrijf. Vanuit het brancheteam is als doelstelling gesteld dat bij minstens de helft van de autodemontagebedrijven deze massabalans wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van deze balans is heel snel inzichtelijk of hij klopt. Als de balans niet klopt wordt dit besproken met de ondernemer om te zoeken naar verklaringen voor de afwijkingen.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl