18/08/2011

Lekstromen, deel 2: Hoe ARN lekstromen probeert tegen te gaan

Lekstromen, deel 2: Hoe ARN lekstromen probeert tegen te gaan

ARN Auto Recycling heeft de vergoeding voor autowrakken per 1 januari 2011 verhoogd naar €10 per wrak. Deze premie wordt alleen uitbetaald als het autowrak aantoonbaar bij de shredder aankomt, en als het begeleidingsformulier dat hoort bij het afvoertransport is voorzien van de juiste Euralcode (16.01.06). Andere Euralcodes komen niet in aanmerking voor premie.


Helaas is dit systeem niet waterdicht genoeg om lekstromen te voorkomen. De autodemontagebedrijven gebruiken inmiddels allemaal de juiste Euralcode, maar nog niet het juiste afvalstroomnummer. Als een verkeerd afvalstroomnummer gebruikt wordt, dat hoort bij een andere Euralcode, dan vindt de registratie plaats bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen onder die verkeerde Euralcode. ARN heeft nog geen oplossing voor het bestrijden van het gebruik van niet corresponderende afvalstroomnummers met de ingevulde Euralcode.

Starten project bestrijden van lekstromen

Het bestrijden van lekstromen blijft voor ARN Auto Recycling hoog op de agenda staan en een voortdurend punt van aandacht. Er is gestart met een projectmatige aanpak:

  • De materiaalhoeveelhedencontrole (MHC). Dit is de balans die ARN zelf opstelt per bedrijf over de ARN-materialen. Is de controle op materialen lager dan het saldo van materialen dat aanwezig zou moeten zijn en kan hier samen met de buitendienstmedewerker geen verklaring worden gevonden? Dan moet er een verhoogde controle worden uitgevoerd en een plan van aanpak worden opgesteld om hier een verbetering in aan te brengen.
  • Meer onderzoek naar de tussenhandel. Dit gebeurt om inzicht te krijgen hoe de wrakkenstroom loopt. ARN Auto Recycling gaat praten met enkele grote tussenhand

 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl